• Kryefaqa
 • Rreth Nesh
 • Departamentet
 • Portfolio
 • Blog
 • Karriera
 • Mëso më shumë

Përse marketingu digjital është i rëndësishëm për biznesin e vogël?

Kur hapet një biznes i vogël, fokusi drejtohet shpesh rreth klientëve të rinj. Ata mund të mbështeten në format tradicionale të reklamimit, të tilla si reklamat e printuara ose ato video-televizive. Këto biznese mund të besojnë se nëqoftëse ofrojnë një produkt ose shërbim të mirë, është vetëm çështje kohe derisa klientët të gjejnë rrugën e duhur drejt tyre, por nuk ndodh gjithnjë kështu.
Bizneset e vogla duhet të marrin sa më parë në konsideratë tregun global dhe të përfitojnë nga konvertimi i marketingut tradicional në atë digjital. Asnjë biznes i vogël, pavarësisht sa i ri është, nuk duhet të anashkalojë kanalet digjitale si një mënyrë për të gjeneruar shikueshmeri dhe për të kthyer interesin e klientëve drejt tyre.
Klientët e mundshëm që mund të gjeni në internet janë një grup shumë më i madh sesa ato që do të mund të tërhiqni ndonjëherë në nivel lokal nëpërmjet marketingut tradicional. Duke përdorur teknikat e marketingut digjital, ju mund të arrini një audiencë globale në mënyrë më efektive, të shkallëzueshme dhe të matshme.

Disa nga përfitimet kryesore të marketingut digjital përfshijnë:

 • Aftësia për të bashkëvepruar me perspektivat tuaja dhe për të mësuar saktësisht se çfarë klientët kërkojnë, d.m.th. të njihni më mirë klientelën tuaj.
 • Aftësia për të arritur tek kushdo dhe kudo pasi nuk ka kufij gjeografikë me marketingun digjital.
 • Synoni audiencën e duhur në kohën e duhur – personalizimi është më i thjeshtë dhe më efektiv
 • Komunikoni me klientët tuaj në çdo fazë të proçesit të blerjes
 • Kurseni para dhe arrini tek më shumë klientë për më pak kohë
 • Njihuni me audiencën tuaj dhe nxitni angazhimin për të krijuar besnikëri ndaj markës suaj.
 • Ndiqni dhe monitoroni përgjigjet ndaj klientëve tuaj gjatë proçesit të marketingut digjital.

Fillimi i marketingut digjital për bizneset e vogla

Marketingu digjital mund të duket i vështirë nëse nuk e keni përdorur kurrë më parë. Ka një sërë platformash dhe termash të marketingut digjital që mund ta bëjnë atë të duket një projekt akoma më i komplikuar nga ç’është në të vërtetë. Bizneset e vogla mund të besojnë se nuk kanë kohë ose para për të konkurruar në internet. Si rezultat, shumë nga ato preferojnë t’i marrin gjërat ngadalë dhe të qëndrojnë me një ose dy forma të reklamimit tradicional, duke supozuar se biznesi i tyre do të evoluojë me kalimin e kohës.
E vërteta është se tregu është konkurrues dhe rekomandimet e klientëve mund të ndihmojnë në nxitjen e trafikut në internet, klientët do të lodhen për të gjetur biznesin tuaj nëse nuk paraqiteni në vendet ku ata kalojnë shumicën e kohës. Pra, vonimi i krijimit të një strategjie në marketingun digjital nuk është një qasje efektive. Mënyra më e mirë për të siguruar suksesin e nevojshëm është të promovoni biznesin tuaj në shkallë globale duke përdorur targetimin për të tërhequr klientët që janë të interesuar për shërbimin ose produktin tuaj dhe duke synuar gjithnjë strategji që rrisin prezencën tuaj online (lexo për më tepër).

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show

Përse marketingu digjital është i rëndësishëm për biznesin e vogël?

Kur hapet një biznes i vogël, fokusi drejtohet shpesh rreth klientëve të rinj. Ata mund të mbështeten në format tradicionale të reklamimit, të tilla si reklamat e printuara ose ato video-televizive. Këto biznese mund të besojnë se nëqoftëse ofrojnë një produkt ose shërbim të mirë, është vetëm çështje kohe derisa klientët të gjejnë rrugën e duhur drejt tyre, por nuk ndodh gjithnjë kështu.
Bizneset e vogla duhet të marrin sa më parë në konsideratë tregun global dhe të përfitojnë nga konvertimi i marketingut tradicional në atë digjital. Asnjë biznes i vogël, pavarësisht sa i ri është, nuk duhet të anashkalojë kanalet digjitale si një mënyrë për të gjeneruar shikueshmeri dhe për të kthyer interesin e klientëve drejt tyre.
Klientët e mundshëm që mund të gjeni në internet janë një grup shumë më i madh sesa ato që do të mund të tërhiqni ndonjëherë në nivel lokal nëpërmjet marketingut tradicional. Duke përdorur teknikat e marketingut digjital, ju mund të arrini një audiencë globale në mënyrë më efektive, të shkallëzueshme dhe të matshme.

Disa nga përfitimet kryesore të marketingut digjital përfshijnë:

 • Aftësia për të bashkëvepruar me perspektivat tuaja dhe për të mësuar saktësisht se çfarë klientët kërkojnë, d.m.th. të njihni më mirë klientelën tuaj.
 • Aftësia për të arritur tek kushdo dhe kudo pasi nuk ka kufij gjeografikë me marketingun digjital.
 • Synoni audiencën e duhur në kohën e duhur – personalizimi është më i thjeshtë dhe më efektiv
 • Komunikoni me klientët tuaj në çdo fazë të proçesit të blerjes
 • Kurseni para dhe arrini tek më shumë klientë për më pak kohë
 • Njihuni me audiencën tuaj dhe nxitni angazhimin për të krijuar besnikëri ndaj markës suaj.
 • Ndiqni dhe monitoroni përgjigjet ndaj klientëve tuaj gjatë proçesit të marketingut digjital.

Fillimi i marketingut digjital për bizneset e vogla

Marketingu digjital mund të duket i vështirë nëse nuk e keni përdorur kurrë më parë. Ka një sërë platformash dhe termash të marketingut digjital që mund ta bëjnë atë të duket një projekt akoma më i komplikuar nga ç’është në të vërtetë. Bizneset e vogla mund të besojnë se nuk kanë kohë ose para për të konkurruar në internet. Si rezultat, shumë nga ato preferojnë t’i marrin gjërat ngadalë dhe të qëndrojnë me një ose dy forma të reklamimit tradicional, duke supozuar se biznesi i tyre do të evoluojë me kalimin e kohës.
E vërteta është se tregu është konkurrues dhe rekomandimet e klientëve mund të ndihmojnë në nxitjen e trafikut në internet, klientët do të lodhen për të gjetur biznesin tuaj nëse nuk paraqiteni në vendet ku ata kalojnë shumicën e kohës. Pra, vonimi i krijimit të një strategjie në marketingun digjital nuk është një qasje efektive. Mënyra më e mirë për të siguruar suksesin e nevojshëm është të promovoni biznesin tuaj në shkallë globale duke përdorur targetimin për të tërhequr klientët që janë të interesuar për shërbimin ose produktin tuaj dhe duke synuar gjithnjë strategji që rrisin prezencën tuaj online (lexo për më tepër).

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show

Përse marketingu digjital është i rëndësishëm për biznesin e vogël?

Kur hapet një biznes i vogël, fokusi drejtohet shpesh rreth klientëve të rinj. Ata mund të mbështeten në format tradicionale të reklamimit, të tilla si reklamat e printuara ose ato video-televizive. Këto biznese mund të besojnë se nëqoftëse ofrojnë një produkt ose shërbim të mirë, është vetëm çështje kohe derisa klientët të gjejnë rrugën e duhur drejt tyre, por nuk ndodh gjithnjë kështu.
Bizneset e vogla duhet të marrin sa më parë në konsideratë tregun global dhe të përfitojnë nga konvertimi i marketingut tradicional në atë digjital. Asnjë biznes i vogël, pavarësisht sa i ri është, nuk duhet të anashkalojë kanalet digjitale si një mënyrë për të gjeneruar shikueshmeri dhe për të kthyer interesin e klientëve drejt tyre.
Klientët e mundshëm që mund të gjeni në internet janë një grup shumë më i madh sesa ato që do të mund të tërhiqni ndonjëherë në nivel lokal nëpërmjet marketingut tradicional. Duke përdorur teknikat e marketingut digjital, ju mund të arrini një audiencë globale në mënyrë më efektive, të shkallëzueshme dhe të matshme.

Disa nga përfitimet kryesore të marketingut digjital përfshijnë:

 • Aftësia për të bashkëvepruar me perspektivat tuaja dhe për të mësuar saktësisht se çfarë klientët kërkojnë, d.m.th. të njihni më mirë klientelën tuaj.
 • Aftësia për të arritur tek kushdo dhe kudo pasi nuk ka kufij gjeografikë me marketingun digjital.
 • Synoni audiencën e duhur në kohën e duhur – personalizimi është më i thjeshtë dhe më efektiv
 • Komunikoni me klientët tuaj në çdo fazë të proçesit të blerjes
 • Kurseni para dhe arrini tek më shumë klientë për më pak kohë
 • Njihuni me audiencën tuaj dhe nxitni angazhimin për të krijuar besnikëri ndaj markës suaj.
 • Ndiqni dhe monitoroni përgjigjet ndaj klientëve tuaj gjatë proçesit të marketingut digjital.

Fillimi i marketingut digjital për bizneset e vogla

Marketingu digjital mund të duket i vështirë nëse nuk e keni përdorur kurrë më parë. Ka një sërë platformash dhe termash të marketingut digjital që mund ta bëjnë atë të duket një projekt akoma më i komplikuar nga ç’është në të vërtetë. Bizneset e vogla mund të besojnë se nuk kanë kohë ose para për të konkurruar në internet. Si rezultat, shumë nga ato preferojnë t’i marrin gjërat ngadalë dhe të qëndrojnë me një ose dy forma të reklamimit tradicional, duke supozuar se biznesi i tyre do të evoluojë me kalimin e kohës.
E vërteta është se tregu është konkurrues dhe rekomandimet e klientëve mund të ndihmojnë në nxitjen e trafikut në internet, klientët do të lodhen për të gjetur biznesin tuaj nëse nuk paraqiteni në vendet ku ata kalojnë shumicën e kohës. Pra, vonimi i krijimit të një strategjie në marketingun digjital nuk është një qasje efektive. Mënyra më e mirë për të siguruar suksesin e nevojshëm është të promovoni biznesin tuaj në shkallë globale duke përdorur targetimin për të tërhequr klientët që janë të interesuar për shërbimin ose produktin tuaj dhe duke synuar gjithnjë strategji që rrisin prezencën tuaj online (lexo për më tepër).

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show