• Home
 • About Us
 • Departments
 • Portofolio
 • Blog
 • Careers
 • Learn More

Krijimi i softuerit CRM

Çfarë është një softuer CRM?

Softueri i Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientin CRM është një kategori softuerësh e përbërë nga aplikacione që e bëjnë më të lehtë për kompanitë dhe bizneset e të gjitha llojeve të menaxhojnë, analizojnë dhe optimizojnë operacionet e biznesit së tyre. Softueri CRM është si axhendat digjitale, në të cilat ekipi i shitjeve mund të regjistrojë dhe shkëmbejë informacione në lidhje me ecurinë e negociatave tregtare, shkëmbimin e emaileve me klientët, dërgimin dhe marrjen e ofertave, kërkesat për kuota, etj. Me Menaxhimin e Marrëdhënieve me Klientin nuk nënkuptojmë vetëm teknologjinë e pastër softuerike, por edhe një ndryshim paradigme në vizionin e kompanisë për sa i përket grupit të praktikave dhe strategjive të biznesit në fushën e marketingut dhe shitjeve.

Softueri CRM në marketingun digjital

Softueri CRM (Customer Relationship Management) lejon, menaxhimin e marrëdhënieve me klientët, por në kundërshtim me atë që shumë kompani mendojnë nuk është thjesht një mjet mbështetës për operacionet tregtare. Fushat e përdorimit të këtij lloji të aplikacionit janë në fakt dy: shitjet dhe marketingu.
Softueri CRM (Customer Relationship Management) lejon, menaxhimin e marrëdhënieve me klientët, por në kundërshtim me atë që shumë kompani mendojnë nuk është thjesht një mjet mbështetës për operacionet tregtare. Fushat e përdorimit të këtij lloji të aplikacionit janë në fakt dy: shitjet dhe marketingu.
Marketing për klientët tuaj
 1. Mbështetje operacionale në trajtimin e klientit
 2. Segmentimi i bazës së klientëve
 3. Menaxhimi i gabimeve dhe ankesave
 4. Ndarja e kategorive të kompanisë
 5. Anketa e opinioneve të klientit
Marketing për klientët e rinj.
 1. Zbatimi i fushatave të synuara
 2. Analiza e burimeve të blerjes lead
 3. Përpunimi i listave objektive
 4. Blerja dhe ruajtja e klientëve potencial nga faqja e internetit
 5. Zbatimi i dinamikës së automatizuar “follow-up”.

Konsulencë në Arkevo Group për zhvillimin e Softuerit CRM

Arkevo, përmes qasjes së tij analitike dhe strategjike, është në gjendje të ofrojë softuer CRM të përshtatur që i ndihmon kompanitë të menaxhojnë të gjithë rrugën e kërkimit, blerjes dhe menaxhimit të klientit. Falë adoptimit të zgjidhjeve më të avancuara si: virtualizimi i burimeve të IT-së (lexo për më tepër) dhe softuer CRM Open Source, ekspertet IT ne Arkevo, janë në gjendje të ndihmojë kompanitë dhe të promovojnë shitjet e tyre në:
 • Afrimin e klientëve të rinj, falë integrimit të tij me faqen e internetit, emailin dhe kanalet e tjera digjitale.
 • Për të marrë një pamje më të plotë të lead dhe klientëve të tyre, falë historisë së ndërveprimeve të mëparshme.
 • Në zbatimin e proçeseve koherente të biznesit që fokusohen në klientët dhe nevojat e tyre të veçanta.
 • Në zbatimin e proçeseve koherente të biznesit që fokusohen në klientët dhe nevojat e tyre të veçanta.
 • Në proçesin e besnikërisë së klientëve të fituar, falë funksioneve të kujdesit ndaj klientit dhe automatizimit të postës elektronike.
 • Në proçesin e besnikërisë së klientëve të fituar, falë funksioneve të kujdesit ndaj klientit dhe automatizimit të postës elektronike.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show

Krijimi i softuerit CRM

Çfarë është një softuer CRM?

Softueri i Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientin CRM është një kategori softuerësh e përbërë nga aplikacione që e bëjnë më të lehtë për kompanitë dhe bizneset e të gjitha llojeve të menaxhojnë, analizojnë dhe optimizojnë operacionet e biznesit së tyre. Softueri CRM është si axhendat digjitale, në të cilat ekipi i shitjeve mund të regjistrojë dhe shkëmbejë informacione në lidhje me ecurinë e negociatave tregtare, shkëmbimin e emaileve me klientët, dërgimin dhe marrjen e ofertave, kërkesat për kuota, etj. Me Menaxhimin e Marrëdhënieve me Klientin nuk nënkuptojmë vetëm teknologjinë e pastër softuerike, por edhe një ndryshim paradigme në vizionin e kompanisë për sa i përket grupit të praktikave dhe strategjive të biznesit në fushën e marketingut dhe shitjeve.

Softueri CRM në marketingun digjital

Softueri CRM (Customer Relationship Management) lejon, menaxhimin e marrëdhënieve me klientët, por në kundërshtim me atë që shumë kompani mendojnë nuk është thjesht një mjet mbështetës për operacionet tregtare. Fushat e përdorimit të këtij lloji të aplikacionit janë në fakt dy: shitjet dhe marketingu.
Softueri CRM (Customer Relationship Management) lejon, menaxhimin e marrëdhënieve me klientët, por në kundërshtim me atë që shumë kompani mendojnë nuk është thjesht një mjet mbështetës për operacionet tregtare. Fushat e përdorimit të këtij lloji të aplikacionit janë në fakt dy: shitjet dhe marketingu.
Marketing për klientët tuaj
 1. Mbështetje operacionale në trajtimin e klientit
 2. Segmentimi i bazës së klientëve
 3. Menaxhimi i gabimeve dhe ankesave
 4. Ndarja e kategorive të kompanisë
 5. Anketa e opinioneve të klientit
Marketing për klientët e rinj.
 1. Zbatimi i fushatave të synuara
 2. Analiza e burimeve të blerjes lead
 3. Përpunimi i listave objektive
 4. Blerja dhe ruajtja e klientëve potencial nga faqja e internetit
 5. Zbatimi i dinamikës së automatizuar “follow-up”.

Konsulencë në Arkevo Group për zhvillimin e Softuerit CRM

Arkevo, përmes qasjes së tij analitike dhe strategjike, është në gjendje të ofrojë softuer CRM të përshtatur që i ndihmon kompanitë të menaxhojnë të gjithë rrugën e kërkimit, blerjes dhe menaxhimit të klientit. Falë adoptimit të zgjidhjeve më të avancuara si: virtualizimi i burimeve të IT-së (lexo për më tepër) dhe softuer CRM Open Source, ekspertet IT ne Arkevo, janë në gjendje të ndihmojë kompanitë dhe të promovojnë shitjet e tyre në:
 • Afrimin e klientëve të rinj, falë integrimit të tij me faqen e internetit, emailin dhe kanalet e tjera digjitale.
 • Për të marrë një pamje më të plotë të lead dhe klientëve të tyre, falë historisë së ndërveprimeve të mëparshme.
 • Në zbatimin e proçeseve koherente të biznesit që fokusohen në klientët dhe nevojat e tyre të veçanta.
 • Në zbatimin e proçeseve koherente të biznesit që fokusohen në klientët dhe nevojat e tyre të veçanta.
 • Në proçesin e besnikërisë së klientëve të fituar, falë funksioneve të kujdesit ndaj klientit dhe automatizimit të postës elektronike.
 • Në proçesin e besnikërisë së klientëve të fituar, falë funksioneve të kujdesit ndaj klientit dhe automatizimit të postës elektronike.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show

Krijimi i softuerit CRM

Çfarë është një softuer CRM?

Softueri i Menaxhimit të Marrëdhënieve me Klientin CRM është një kategori softuerësh e përbërë nga aplikacione që e bëjnë më të lehtë për kompanitë dhe bizneset e të gjitha llojeve të menaxhojnë, analizojnë dhe optimizojnë operacionet e biznesit së tyre. Softueri CRM është si axhendat digjitale, në të cilat ekipi i shitjeve mund të regjistrojë dhe shkëmbejë informacione në lidhje me ecurinë e negociatave tregtare, shkëmbimin e emaileve me klientët, dërgimin dhe marrjen e ofertave, kërkesat për kuota, etj. Me Menaxhimin e Marrëdhënieve me Klientin nuk nënkuptojmë vetëm teknologjinë e pastër softuerike, por edhe një ndryshim paradigme në vizionin e kompanisë për sa i përket grupit të praktikave dhe strategjive të biznesit në fushën e marketingut dhe shitjeve.

Softueri CRM në marketingun digjital

Softueri CRM (Customer Relationship Management) lejon, menaxhimin e marrëdhënieve me klientët, por në kundërshtim me atë që shumë kompani mendojnë nuk është thjesht një mjet mbështetës për operacionet tregtare. Fushat e përdorimit të këtij lloji të aplikacionit janë në fakt dy: shitjet dhe marketingu.
Softueri CRM (Customer Relationship Management) lejon, menaxhimin e marrëdhënieve me klientët, por në kundërshtim me atë që shumë kompani mendojnë nuk është thjesht një mjet mbështetës për operacionet tregtare. Fushat e përdorimit të këtij lloji të aplikacionit janë në fakt dy: shitjet dhe marketingu.
Marketing për klientët tuaj
 1. Mbështetje operacionale në trajtimin e klientit
 2. Segmentimi i bazës së klientëve
 3. Menaxhimi i gabimeve dhe ankesave
 4. Ndarja e kategorive të kompanisë
 5. Anketa e opinioneve të klientit
Marketing për klientët e rinj.
 1. Zbatimi i fushatave të synuara
 2. Analiza e burimeve të blerjes lead
 3. Përpunimi i listave objektive
 4. Blerja dhe ruajtja e klientëve potencial nga faqja e internetit
 5. Zbatimi i dinamikës së automatizuar “follow-up”.

Konsulencë në Arkevo Group për zhvillimin e Softuerit CRM

Arkevo, përmes qasjes së tij analitike dhe strategjike, është në gjendje të ofrojë softuer CRM të përshtatur që i ndihmon kompanitë të menaxhojnë të gjithë rrugën e kërkimit, blerjes dhe menaxhimit të klientit. Falë adoptimit të zgjidhjeve më të avancuara si: virtualizimi i burimeve të IT-së (lexo për më tepër) dhe softuer CRM Open Source, ekspertet IT ne Arkevo, janë në gjendje të ndihmojë kompanitë dhe të promovojnë shitjet e tyre në:
 • Afrimin e klientëve të rinj, falë integrimit të tij me faqen e internetit, emailin dhe kanalet e tjera digjitale.
 • Për të marrë një pamje më të plotë të lead dhe klientëve të tyre, falë historisë së ndërveprimeve të mëparshme.
 • Në zbatimin e proçeseve koherente të biznesit që fokusohen në klientët dhe nevojat e tyre të veçanta.
 • Në zbatimin e proçeseve koherente të biznesit që fokusohen në klientët dhe nevojat e tyre të veçanta.
 • Në proçesin e besnikërisë së klientëve të fituar, falë funksioneve të kujdesit ndaj klientit dhe automatizimit të postës elektronike.
 • Në proçesin e besnikërisë së klientëve të fituar, falë funksioneve të kujdesit ndaj klientit dhe automatizimit të postës elektronike.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show