• Home
 • About Us
 • Departments
 • Portofolio
 • Blog
 • Careers
 • Learn More

Çfarë është virtualizimi dhe cilat janë avantazhet e tij?

Virtualizimi i burimeve të IT-së ka shënuar një pikë kthese thelbësore në peizazhin e IT-së, duke përshpejtuar ndjeshëm proçeset e transformimit digjital me të cilat po përballen kompanitë për të rinovuar standartet e tyre e për të fituar konkurrencë të përtërirë në tregje. Falë teknologjive dhe aplikacioneve që lidhen me virtualizimin, tregu i teknologjisë së informacionit ka parë fillimin e një sezoni të ri mundësish, efektet e të cilit ndoshta janë ende në fillimet e tyre në krahasim me atë që do të shohim në vitet në vijim.
Në jetën tonë të përditshme, edhe në aplikacionet më të zakonshme, ne përdorim gjithnjë e më shumë zgjidhje të virtualizuara pa qenë të vetëdijshëm drejtpërdrejt për to. Falë transparencës dhe nivelit të përhapjes që kjo teknologji ka arritur tani, bëhet e mundur shumica e shërbimeve në të cilat ne kemi akses në internetit. Virtualizimi është në fakt një teknologji që mundësohet nga kompjuteri cloud, dhe shumë nga karakteristikat dhe avantazhet që kompanitë hasin në miratimin e tij përkojnë kryesisht me ato të marra nga kontraktimi i shërbimeve cloud. Në fakt është evidente se nëse do të reduktohej numri i makinerive fizike të nevojshme për të ofruar shërbime të virtualizuara, do të rezultonte në një kursim të konsiderueshëm në furnizimin me energji elektrike, duke pasur parasysh edhe se këto janë sisteme të krijuara për të funksionuar në kushte 24/7. Për një funksionim sa më efikas këshillohet një Suport IT (lexo për më tepër) i cili do të ndërhyj menjeherë nëse ndodh ndonjë komplikacion me serverat.
Ka shumë arsye pse njerëzit përdorin virtualizimin në informatikë. Për përdoruesit e kompiuterit, përdorimi më i zakonshëm është që të jenë në gjendje të ekzekutojnë aplikacione të destinuara për një sistem tjetër operativ pa pasur nevojë të ndërrojnë kompjuterët ose ti rindezin në një sistem tjetër. Për administratorët e serverëve, virtualizimi ofron gjithashtu mundësinë për të ekzekutuar sisteme të ndryshme operative, por ndoshta, më e rëndësishmja, ai ofron një mënyrë për të segmentuar një sistem të madh në shumë pjesë më të vogla, duke lejuar që serveri të përdoret në mënyrë më efikase nga një numër përdoruesish të ndryshëm, ose aplikacione me nevoja të ndryshme. Ai gjithashtu lejon izolimin, duke i mbajtur programet që funksionojnë brenda një makine virtuale të sigurt nga proceset që ndodhin në një makinë tjetër virtuale në të njëjtin host.

Format e virtualizimit

Koncepti i “virtualizimit” u krijua në vitet 1960 për t’iu referuar krijimit të makinave virtuale, një koncept që ka të bëjë me virtualizimin e harduerit. Në peizazhin modern të IT-së, ekzistojnë forma të ndryshme të virtualizimit që i referohen abstraksionit të burimeve të TI-së: softuer, memorie, të dhëna ose komponentë rrjeti. Në përgjithësi mund të dallojmë:
 • Virtualizimi i harduerit
 • Virtualizimi i softuerit
 • Virtualizimi i memories
 • Virtualizimi i të dhënave
 • Virtualizimi i rrjeteve

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show

Çfarë është virtualizimi dhe cilat janë avantazhet e tij?

Virtualizimi i burimeve të IT-së ka shënuar një pikë kthese thelbësore në peizazhin e IT-së, duke përshpejtuar ndjeshëm proçeset e transformimit digjital me të cilat po përballen kompanitë për të rinovuar standartet e tyre e për të fituar konkurrencë të përtërirë në tregje. Falë teknologjive dhe aplikacioneve që lidhen me virtualizimin, tregu i teknologjisë së informacionit ka parë fillimin e një sezoni të ri mundësish, efektet e të cilit ndoshta janë ende në fillimet e tyre në krahasim me atë që do të shohim në vitet në vijim.
Në jetën tonë të përditshme, edhe në aplikacionet më të zakonshme, ne përdorim gjithnjë e më shumë zgjidhje të virtualizuara pa qenë të vetëdijshëm drejtpërdrejt për to. Falë transparencës dhe nivelit të përhapjes që kjo teknologji ka arritur tani, bëhet e mundur shumica e shërbimeve në të cilat ne kemi akses në internetit. Virtualizimi është në fakt një teknologji që mundësohet nga kompjuteri cloud, dhe shumë nga karakteristikat dhe avantazhet që kompanitë hasin në miratimin e tij përkojnë kryesisht me ato të marra nga kontraktimi i shërbimeve cloud. Në fakt është evidente se nëse do të reduktohej numri i makinerive fizike të nevojshme për të ofruar shërbime të virtualizuara, do të rezultonte në një kursim të konsiderueshëm në furnizimin me energji elektrike, duke pasur parasysh edhe se këto janë sisteme të krijuara për të funksionuar në kushte 24/7. Për një funksionim sa më efikas këshillohet një Suport IT (lexo për më tepër) i cili do të ndërhyj menjeherë nëse ndodh ndonjë komplikacion me serverat.
Ka shumë arsye pse njerëzit përdorin virtualizimin në informatikë. Për përdoruesit e kompiuterit, përdorimi më i zakonshëm është që të jenë në gjendje të ekzekutojnë aplikacione të destinuara për një sistem tjetër operativ pa pasur nevojë të ndërrojnë kompjuterët ose ti rindezin në një sistem tjetër. Për administratorët e serverëve, virtualizimi ofron gjithashtu mundësinë për të ekzekutuar sisteme të ndryshme operative, por ndoshta, më e rëndësishmja, ai ofron një mënyrë për të segmentuar një sistem të madh në shumë pjesë më të vogla, duke lejuar që serveri të përdoret në mënyrë më efikase nga një numër përdoruesish të ndryshëm, ose aplikacione me nevoja të ndryshme. Ai gjithashtu lejon izolimin, duke i mbajtur programet që funksionojnë brenda një makine virtuale të sigurt nga proceset që ndodhin në një makinë tjetër virtuale në të njëjtin host.

Format e virtualizimit

Koncepti i “virtualizimit” u krijua në vitet 1960 për t’iu referuar krijimit të makinave virtuale, një koncept që ka të bëjë me virtualizimin e harduerit. Në peizazhin modern të IT-së, ekzistojnë forma të ndryshme të virtualizimit që i referohen abstraksionit të burimeve të TI-së: softuer, memorie, të dhëna ose komponentë rrjeti. Në përgjithësi mund të dallojmë:
 • Virtualizimi i harduerit
 • Virtualizimi i softuerit
 • Virtualizimi i memories
 • Virtualizimi i të dhënave
 • Virtualizimi i rrjeteve

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show

Çfarë është virtualizimi dhe cilat janë avantazhet e tij?

Virtualizimi i burimeve të IT-së ka shënuar një pikë kthese thelbësore në peizazhin e IT-së, duke përshpejtuar ndjeshëm proçeset e transformimit digjital me të cilat po përballen kompanitë për të rinovuar standartet e tyre e për të fituar konkurrencë të përtërirë në tregje. Falë teknologjive dhe aplikacioneve që lidhen me virtualizimin, tregu i teknologjisë së informacionit ka parë fillimin e një sezoni të ri mundësish, efektet e të cilit ndoshta janë ende në fillimet e tyre në krahasim me atë që do të shohim në vitet në vijim.
Në jetën tonë të përditshme, edhe në aplikacionet më të zakonshme, ne përdorim gjithnjë e më shumë zgjidhje të virtualizuara pa qenë të vetëdijshëm drejtpërdrejt për to. Falë transparencës dhe nivelit të përhapjes që kjo teknologji ka arritur tani, bëhet e mundur shumica e shërbimeve në të cilat ne kemi akses në internetit. Virtualizimi është në fakt një teknologji që mundësohet nga kompjuteri cloud, dhe shumë nga karakteristikat dhe avantazhet që kompanitë hasin në miratimin e tij përkojnë kryesisht me ato të marra nga kontraktimi i shërbimeve cloud. Në fakt është evidente se nëse do të reduktohej numri i makinerive fizike të nevojshme për të ofruar shërbime të virtualizuara, do të rezultonte në një kursim të konsiderueshëm në furnizimin me energji elektrike, duke pasur parasysh edhe se këto janë sisteme të krijuara për të funksionuar në kushte 24/7. Për një funksionim sa më efikas këshillohet një Suport IT (lexo për më tepër) i cili do të ndërhyj menjeherë nëse ndodh ndonjë komplikacion me serverat.
Ka shumë arsye pse njerëzit përdorin virtualizimin në informatikë. Për përdoruesit e kompiuterit, përdorimi më i zakonshëm është që të jenë në gjendje të ekzekutojnë aplikacione të destinuara për një sistem tjetër operativ pa pasur nevojë të ndërrojnë kompjuterët ose ti rindezin në një sistem tjetër. Për administratorët e serverëve, virtualizimi ofron gjithashtu mundësinë për të ekzekutuar sisteme të ndryshme operative, por ndoshta, më e rëndësishmja, ai ofron një mënyrë për të segmentuar një sistem të madh në shumë pjesë më të vogla, duke lejuar që serveri të përdoret në mënyrë më efikase nga një numër përdoruesish të ndryshëm, ose aplikacione me nevoja të ndryshme. Ai gjithashtu lejon izolimin, duke i mbajtur programet që funksionojnë brenda një makine virtuale të sigurt nga proceset që ndodhin në një makinë tjetër virtuale në të njëjtin host.

Format e virtualizimit

Koncepti i “virtualizimit” u krijua në vitet 1960 për t’iu referuar krijimit të makinave virtuale, një koncept që ka të bëjë me virtualizimin e harduerit. Në peizazhin modern të IT-së, ekzistojnë forma të ndryshme të virtualizimit që i referohen abstraksionit të burimeve të TI-së: softuer, memorie, të dhëna ose komponentë rrjeti. Në përgjithësi mund të dallojmë:
 • Virtualizimi i harduerit
 • Virtualizimi i softuerit
 • Virtualizimi i memories
 • Virtualizimi i të dhënave
 • Virtualizimi i rrjeteve

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show