• Home
 • About Us
 • Departments
 • Portofolio
 • Blog
 • Careers
 • Learn More

3 këshilla për të përzgjedhur influencer-in e duhur për rrjetet tuaja sociale

Në ditët e sotme, me rritjen e rolit të mediave sociale është rritur gjithashtu edhe roli i influencer-ave. Të shumta janë kompanitë që përdorimin e influencer-ave po e shohin si pikë kyçe të strategjisë së tyre të marketingut online.

Edhe pse një taktikë e zgjuar, zgjedhja e influener-it duhet të bëhet duke pasur në mend disa karakteristika, si krijimi paraprakisht i një website të mirë(lexo për më tepër), në mënyrë që të strategjia juaj e PR të jetë e suksesshme.

Ne ju vijmë në ndihmë me disa rregulla të thjeshta bazë që do t’ju ndihmojnë në përzgjedhjen e influencer-it të duhur për të përfaqesuar kompaninë, produktin apo shërbimin tuaj.

Fokus mbi objektivat

Përpara se të filloni procesin e përzgjedhjes së influencer-it me të cilin dëshironi të bashkëpunoni, fillimisht ju duhet të identifikoni qartë cilat janë objektivat që doni të arrini me këtë bashkëpunim. Filloni duke iu përgjigjur disa pyetjeve, si për shembull:
Dëshironi të rrisni ndërgjegjësimin e markës tuaj?

Keni një produkt apo shërbim të ri dhe dëshironi ta promovoni?

Dëshironi thjeshtë të gjeneroni më shumë të ardhura nga shitjet?

Nëse nuk jeni të sigurt se për çfarë ka nevojë biznesi juaj në këto çaste dhe se si ju mund ta shfrytëzoni më mirë figurën e një infuencer-i, ju mund të konsideroni bashkëpunimin me një agjensi profesionale marketingu.

Fillo procesin e kërkimit

Nëse ende nuk keni në mëndje një influencer, atëherë ka disa mënyra efektive që ju vijnë në ndihmë për të gjetur të duhurin:
 • Përdorni fjalë kyçe që lidhen me industrinë ku ju operoni në procesin e kërkimit në rrjetet sociale
 • Përdorni hashtags (#) që lidhen me industrinë ku ju operoni në procesin e kërkimet në rrjetet sociale
 • Listoni influencer-at që followers-at tuaj aktual ndjekin
 • Përdorimi i një databaze influencer-ash
 • Mundësia për të shfrytëzuar aftësitë e një agjensie të specializuar marketing.
Pasi të keni përzgjedhur influencer-in që konsideroni më të përshtatshëm për të përcjell mesazhe të markës tuaj, duhet të siguroheni që audienca e tyre është pikërisht edhe target-i që ju synoni të arrini.

Ndërtoni një marrëdhënie “win-win”

Në përgjithsi infuencer-at bashkëpunojnë njëkohësisht me disa kompani të ndryshme, duke rrezikuar kështu të humbin besueshmërin e tyre në atë cfarë reklamojnë. Prandaj është e rëndësishme të kini parasysh 2 pika kryesor për të ndërtuar një marrëdhenie afatgjatë dhe fitim-prurëse me influencer-in tuaj të përzgjedhur.
 1. Angazhohuni më shumë me content-in e tyre – duke komentuar në postet e tyre në rrjetet sociale apo duke i ndarë ato në faqen tuaj.
 2. Përmendeni në blogjet tuaja – duke rritur në këtë mënyrë besueshmërin në figurën e tyre.
Ndiqni këshillat e mësipërme dhe padyshim do të merrni më të mirën nga bashkëpunimi juaj.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show

3 këshilla për të përzgjedhur influencer-in e duhur për rrjetet tuaja sociale

Në ditët e sotme, me rritjen e rolit të mediave sociale është rritur gjithashtu edhe roli i influencer-ave. Të shumta janë kompanitë që përdorimin e influencer-ave po e shohin si pikë kyçe të strategjisë së tyre të marketingut online.

Edhe pse një taktikë e zgjuar, zgjedhja e influener-it duhet të bëhet duke pasur në mend disa karakteristika, si krijimi paraprakisht i një website të mirë(lexo për më tepër), në mënyrë që të strategjia juaj e PR të jetë e suksesshme.

Ne ju vijmë në ndihmë me disa rregulla të thjeshta bazë që do t’ju ndihmojnë në përzgjedhjen e influencer-it të duhur për të përfaqesuar kompaninë, produktin apo shërbimin tuaj.

Fokus mbi objektivat

Përpara se të filloni procesin e përzgjedhjes së influencer-it me të cilin dëshironi të bashkëpunoni, fillimisht ju duhet të identifikoni qartë cilat janë objektivat që doni të arrini me këtë bashkëpunim. Filloni duke iu përgjigjur disa pyetjeve, si për shembull:
Dëshironi të rrisni ndërgjegjësimin e markës tuaj?

Keni një produkt apo shërbim të ri dhe dëshironi ta promovoni?

Dëshironi thjeshtë të gjeneroni më shumë të ardhura nga shitjet?

Nëse nuk jeni të sigurt se për çfarë ka nevojë biznesi juaj në këto çaste dhe se si ju mund ta shfrytëzoni më mirë figurën e një infuencer-i, ju mund të konsideroni bashkëpunimin me një agjensi profesionale marketingu.

Fillo procesin e kërkimit

Nëse ende nuk keni në mëndje një influencer, atëherë ka disa mënyra efektive që ju vijnë në ndihmë për të gjetur të duhurin:
 • Përdorni fjalë kyçe që lidhen me industrinë ku ju operoni në procesin e kërkimit në rrjetet sociale
 • Përdorni hashtags (#) që lidhen me industrinë ku ju operoni në procesin e kërkimet në rrjetet sociale
 • Listoni influencer-at që followers-at tuaj aktual ndjekin
 • Përdorimi i një databaze influencer-ash
 • Mundësia për të shfrytëzuar aftësitë e një agjensie të specializuar marketing.
Pasi të keni përzgjedhur influencer-in që konsideroni më të përshtatshëm për të përcjell mesazhe të markës tuaj, duhet të siguroheni që audienca e tyre është pikërisht edhe target-i që ju synoni të arrini.

Ndërtoni një marrëdhënie “win-win”

Në përgjithsi infuencer-at bashkëpunojnë njëkohësisht me disa kompani të ndryshme, duke rrezikuar kështu të humbin besueshmërin e tyre në atë cfarë reklamojnë. Prandaj është e rëndësishme të kini parasysh 2 pika kryesor për të ndërtuar një marrëdhenie afatgjatë dhe fitim-prurëse me influencer-in tuaj të përzgjedhur.
 1. Angazhohuni më shumë me content-in e tyre – duke komentuar në postet e tyre në rrjetet sociale apo duke i ndarë ato në faqen tuaj.
 2. Përmendeni në blogjet tuaja – duke rritur në këtë mënyrë besueshmërin në figurën e tyre.
Ndiqni këshillat e mësipërme dhe padyshim do të merrni më të mirën nga bashkëpunimi juaj.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show

3 këshilla për të përzgjedhur influencer-in e duhur për rrjetet tuaja sociale

Në ditët e sotme, me rritjen e rolit të mediave sociale është rritur gjithashtu edhe roli i influencer-ave. Të shumta janë kompanitë që përdorimin e influencer-ave po e shohin si pikë kyçe të strategjisë së tyre të marketingut online.

Edhe pse një taktikë e zgjuar, zgjedhja e influener-it duhet të bëhet duke pasur në mend disa karakteristika, si krijimi paraprakisht i një website të mirë(lexo për më tepër), në mënyrë që të strategjia juaj e PR të jetë e suksesshme.

Ne ju vijmë në ndihmë me disa rregulla të thjeshta bazë që do t’ju ndihmojnë në përzgjedhjen e influencer-it të duhur për të përfaqesuar kompaninë, produktin apo shërbimin tuaj.

Fokus mbi objektivat

Përpara se të filloni procesin e përzgjedhjes së influencer-it me të cilin dëshironi të bashkëpunoni, fillimisht ju duhet të identifikoni qartë cilat janë objektivat që doni të arrini me këtë bashkëpunim. Filloni duke iu përgjigjur disa pyetjeve, si për shembull:
Dëshironi të rrisni ndërgjegjësimin e markës tuaj?

Keni një produkt apo shërbim të ri dhe dëshironi ta promovoni?

Dëshironi thjeshtë të gjeneroni më shumë të ardhura nga shitjet?

Nëse nuk jeni të sigurt se për çfarë ka nevojë biznesi juaj në këto çaste dhe se si ju mund ta shfrytëzoni më mirë figurën e një infuencer-i, ju mund të konsideroni bashkëpunimin me një agjensi profesionale marketingu.

Fillo procesin e kërkimit

Nëse ende nuk keni në mëndje një influencer, atëherë ka disa mënyra efektive që ju vijnë në ndihmë për të gjetur të duhurin:
 • Përdorni fjalë kyçe që lidhen me industrinë ku ju operoni në procesin e kërkimit në rrjetet sociale
 • Përdorni hashtags (#) që lidhen me industrinë ku ju operoni në procesin e kërkimet në rrjetet sociale
 • Listoni influencer-at që followers-at tuaj aktual ndjekin
 • Përdorimi i një databaze influencer-ash
 • Mundësia për të shfrytëzuar aftësitë e një agjensie të specializuar marketing.
Pasi të keni përzgjedhur influencer-in që konsideroni më të përshtatshëm për të përcjell mesazhe të markës tuaj, duhet të siguroheni që audienca e tyre është pikërisht edhe target-i që ju synoni të arrini.

Ndërtoni një marrëdhënie “win-win”

Në përgjithsi infuencer-at bashkëpunojnë njëkohësisht me disa kompani të ndryshme, duke rrezikuar kështu të humbin besueshmërin e tyre në atë cfarë reklamojnë. Prandaj është e rëndësishme të kini parasysh 2 pika kryesor për të ndërtuar një marrëdhenie afatgjatë dhe fitim-prurëse me influencer-in tuaj të përzgjedhur.
 1. Angazhohuni më shumë me content-in e tyre – duke komentuar në postet e tyre në rrjetet sociale apo duke i ndarë ato në faqen tuaj.
 2. Përmendeni në blogjet tuaja – duke rritur në këtë mënyrë besueshmërin në figurën e tyre.
Ndiqni këshillat e mësipërme dhe padyshim do të merrni më të mirën nga bashkëpunimi juaj.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show