• Home
  • About Us
  • Departments
  • Portofolio
  • Blog
  • Careers
  • Learn More

FUNKSIONAL DHE ‘’GODITËS’’, 2 CILËSITË E NJË WEBSITE TË MIRË

Website është takimi i parë virtual me audiencën e synuar. Si edhe në jetën e përditshme, ku të gjithë përpiqen të lënë një përshtypje të mirë në takimin e parë, qoft këto takime biznesi apo sociale, edhe online funksionom i njëjti “ligj”.
Bazuar nga studime të kryera së fundmi, perdoruesit online vlersojnë nëse një website është i besueshëm apo jo në bazë të ndjesisë që krijojnë nga impakti i parë.
Si realizohet një website i tillë?

Fokus në detaje

Shfrytëzo fuqinë e elementëve vizuale, si video apo imazhe infografike të tjera.

Përdoruesit që do të vizitojnë website-n tua për herë të parë, në mënyrë të pavetëdijshme do të jenë në kërkim të elementëve tërheqës (eye-catching) në mënyrë që të nxiten për të vijuar lundrimin në faqen tuaj.

Kujdes! Çdo element grafik i përdorë në faqen tuaj duhet të jetë i idhur dhe domethënës për biznesin, jo thjeshtë një element tërheqës.

Qëndroni tek “e thjeshta”

Largohuni nga tundimi i gjërave të komplikuara. Një website kreativ dhe i veçant shumëzohet me zero nga përdoruesi në çastin qe ai nuk gjen dot informacionin që është duke kërkuar.

Mos harroni faqen “Kontakte”

Mund të duket klishe, por shumë biznese nuk i kushtojnë rëndësin e duhur pjesës së kontakteve. Në këtë mënyrë probabiliteti që ju të humbisni klientë potencial është shumë e madhe.

Sugjerim: Ju mund t’i dedikoni një faqe të posaçme kontakteve, ose në mënyrë akoma më të thjeshtë për tu aksesuar pjesa e sipërme apo e poshtme e website është ideale.

Zgjedhja e ngjyrës së duhur

Të keni njohuri mbi kuptimin e ngjyrave dhe mënyrë se si ato ndikojnë në perceptimin e shërbimit tuaj tek përdoruesit sigurisht përbën një avantazh. Nëse ju tashmë jeni një brand i ngritur, përpiquni që ngjyrat e brandit tuaj t’i integroni në çdo faqe të Website-t tuaj.

Sugjerim: Kini parasysh se përdorimi i ngjyrës së bardhë ndikon pozitivish në eksperiencën e vizitorit online.

Një website funksional dhe “goditës” inkurajon vizitorët online që të ndërveprojnë me faqen tuaj dhe të ndajnë me të tjerët përshtypjet pozitive. Si rrjedhojë, investimi në dizenjimin e një faqe website është mëse i justifikuar.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show

FUNKSIONAL DHE ‘’GODITËS’’, 2 CILËSITË E NJË WEBSITE TË MIRË

Website është takimi i parë virtual me audiencën e synuar. Si edhe në jetën e përditshme, ku të gjithë përpiqen të lënë një përshtypje të mirë në takimin e parë, qoft këto takime biznesi apo sociale, edhe online funksionom i njëjti “ligj”.
Bazuar nga studime të kryera së fundmi, perdoruesit online vlersojnë nëse një website është i besueshëm apo jo në bazë të ndjesisë që krijojnë nga impakti i parë.
Si realizohet një website i tillë?

Fokus në detaje

Shfrytëzo fuqinë e elementëve vizuale, si video apo imazhe infografike të tjera.

Përdoruesit që do të vizitojnë website-n tua për herë të parë, në mënyrë të pavetëdijshme do të jenë në kërkim të elementëve tërheqës (eye-catching) në mënyrë që të nxiten për të vijuar lundrimin në faqen tuaj.

Kujdes! Çdo element grafik i përdorë në faqen tuaj duhet të jetë i idhur dhe domethënës për biznesin, jo thjeshtë një element tërheqës.

Qëndroni tek “e thjeshta”

Largohuni nga tundimi i gjërave të komplikuara. Një website kreativ dhe i veçant shumëzohet me zero nga përdoruesi në çastin qe ai nuk gjen dot informacionin që është duke kërkuar.

Mos harroni faqen “Kontakte”

Mund të duket klishe, por shumë biznese nuk i kushtojnë rëndësin e duhur pjesës së kontakteve. Në këtë mënyrë probabiliteti që ju të humbisni klientë potencial është shumë e madhe.

Sugjerim: Ju mund t’i dedikoni një faqe të posaçme kontakteve, ose në mënyrë akoma më të thjeshtë për tu aksesuar pjesa e sipërme apo e poshtme e website është ideale.

Zgjedhja e ngjyrës së duhur

Të keni njohuri mbi kuptimin e ngjyrave dhe mënyrë se si ato ndikojnë në perceptimin e shërbimit tuaj tek përdoruesit sigurisht përbën një avantazh. Nëse ju tashmë jeni një brand i ngritur, përpiquni që ngjyrat e brandit tuaj t’i integroni në çdo faqe të Website-t tuaj.

Sugjerim: Kini parasysh se përdorimi i ngjyrës së bardhë ndikon pozitivish në eksperiencën e vizitorit online.

Një website funksional dhe “goditës” inkurajon vizitorët online që të ndërveprojnë me faqen tuaj dhe të ndajnë me të tjerët përshtypjet pozitive. Si rrjedhojë, investimi në dizenjimin e një faqe website është mëse i justifikuar.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show

FUNKSIONAL DHE ‘’GODITËS’’, 2 CILËSITË E NJË WEBSITE TË MIRË

Website është takimi i parë virtual me audiencën e synuar. Si edhe në jetën e përditshme, ku të gjithë përpiqen të lënë një përshtypje të mirë në takimin e parë, qoft këto takime biznesi apo sociale, edhe online funksionom i njëjti “ligj”.
Bazuar nga studime të kryera së fundmi, perdoruesit online vlersojnë nëse një website është i besueshëm apo jo në bazë të ndjesisë që krijojnë nga impakti i parë.
Si realizohet një website i tillë?

Fokus në detaje

Shfrytëzo fuqinë e elementëve vizuale, si video apo imazhe infografike të tjera.

Përdoruesit që do të vizitojnë website-n tua për herë të parë, në mënyrë të pavetëdijshme do të jenë në kërkim të elementëve tërheqës (eye-catching) në mënyrë që të nxiten për të vijuar lundrimin në faqen tuaj.

Kujdes! Çdo element grafik i përdorë në faqen tuaj duhet të jetë i idhur dhe domethënës për biznesin, jo thjeshtë një element tërheqës.

Qëndroni tek “e thjeshta”

Largohuni nga tundimi i gjërave të komplikuara. Një website kreativ dhe i veçant shumëzohet me zero nga përdoruesi në çastin qe ai nuk gjen dot informacionin që është duke kërkuar.

Mos harroni faqen “Kontakte”

Mund të duket klishe, por shumë biznese nuk i kushtojnë rëndësin e duhur pjesës së kontakteve. Në këtë mënyrë probabiliteti që ju të humbisni klientë potencial është shumë e madhe.

Sugjerim: Ju mund t’i dedikoni një faqe të posaçme kontakteve, ose në mënyrë akoma më të thjeshtë për tu aksesuar pjesa e sipërme apo e poshtme e website është ideale.

Zgjedhja e ngjyrës së duhur

Të keni njohuri mbi kuptimin e ngjyrave dhe mënyrë se si ato ndikojnë në perceptimin e shërbimit tuaj tek përdoruesit sigurisht përbën një avantazh. Nëse ju tashmë jeni një brand i ngritur, përpiquni që ngjyrat e brandit tuaj t’i integroni në çdo faqe të Website-t tuaj.

Sugjerim: Kini parasysh se përdorimi i ngjyrës së bardhë ndikon pozitivish në eksperiencën e vizitorit online.

Një website funksional dhe “goditës” inkurajon vizitorët online që të ndërveprojnë me faqen tuaj dhe të ndajnë me të tjerët përshtypjet pozitive. Si rrjedhojë, investimi në dizenjimin e një faqe website është mëse i justifikuar.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show