• Home
 • About Us
 • Departments
 • Portofolio
 • Blog
 • Careers
 • Learn More

Si të rritni shitjet B2B: 5 hapa që përmirësojnë produktivitetin e shitjeve

Rritja e shitjeve sot po bëhet gjithnjë e më e vështirë. Konkurrenca është gjithnjë e më e ashpër dhe klientët janë gjithnjë e më të informuar dhe të ndërgjegjshëm. Ata dokumentohen në internet dhe kërkojnë në web: karakteristikat e produktit dhe shërbimet ndihmëse, çmimet dhe kushtet e shitjes. Ata e dinë se çfarë duan dhe sa janë të gatshëm të paguajnë për të. Pandemia ka ndryshuar, ndoshta në mënyrë të pakthyeshme, zakonet e blerjes dhe gjithashtu mardhënien e klientit me bizneset, e cila tanimë shfaqet gjithnjë e më shumë e orientuar drejt një modeli hibrid në të cilin pikat e kontaktit në internet plotësojnë marrëdhëniet personale me agjentët në terren. Të dhënat e “CSO Insights Fifth Annual Sales Enablement Study” nënvizojnë se deri në 70% e blerësve B2B tashmë i kanë të qarta nevojat e tyre kur kontaktohen nga një përfaqësues i shitjeve dhe 44% madje kanë identifikuar tashmë zgjidhje specifike përpara se të kontaktohen nga stafi i shitjeve. Epoka e marketingut në letër ka kohë që ka përfunduar, sot proçesi i shitjes është gjithnjë e më digjital dhe i rrjedhshëm.

5 këshilla efikase për të rritur shitjet tuaja

 1. Rritni shitjet tuaja duke ofruar produkte dhe shërbime të personalizuara
  Diferencimi është, sot më shumë se kurrë, një burim i suksesit strategjik. Diferenca, sidomos në marketingun digjital arrihet duke krijuar të ashtëquajturën, ‘Brand Identity’ (Lexo për më tepër), identiteti i markës. Mundësia që shitësit t’i ofrojnë klientit zgjidhjen më të mirë për të dhe të përmirësojnë në mënyrë adekuate zgjidhjen e propozuar, përmirëson efektivitetin e strategjive të shitjes së kryqëzuar dhe ndihmon në ndërtimin e besnikërisë së blerësit përmes fushatave të synuara të shitjeve.
 2. Përafroni shitjet dhe marketingun
  Përafrimi i shitjeve dhe marketingut garanton koherencën dhe uniformitetin e imazhit tuaj me vlerat e saj. Rekordi i shitjeve është gjurma e argumenteve që ndjekin shitësit e një kompanie në intervistat me klientët e mundshëm. Përdorimi i telefonave smart dhe tabletëve të kombinuar me aplikacione dhe softuer të automatizimit të shitjeve mundëson përmirësimin e produktivitetit të forcës së shitjeve duke e mbështetur atë me përmbajtje të përditësuara vazhdimisht. Përafrimi midis marketingut dhe shitjeve ka avantazhin e dyfishtë të përmirësimit të strategjive të perspektivës ose angazhimit të klientit nga njëra anë, dhe të rritjes së performancës së shitjeve duke promovuar gjithashtu bashkëpunimin dhe sinergjitë midis anëtarëve të ekipit të shitjeve.
 3. Rritni shitjet duke përshpejtuar negociatat
  Një studim nga prestigjiozja Harward Business Review thekson se koha mujore që dipartimenti i shitjeve i kushton aktiviteteve para dhe pas shitjes rritet me 15%. Agjentët dhe përfaqësuesit shpenzojnë më shumë kohë sot sesa në të kaluarën duke kryer detyra me vlerë më të ulët dhe kjo zbret minuta të çmuara nga përgjegjësia “thelbësore” e reklamës. Aplikacionet e reja për tabletët dhe telefonat inteligjentë ju lejojnë të konfiguroni ofertën ideale me disa prekje në ekran dhe të përcaktoni çmimet, zbritjet dhe kohën e dorëzimit në sekonda duke automatizuar detyrat e përsëritura. Edhe porositë më komplekse mund të përmbushen më shpejt falë një sërë opsionesh të parangarkuara dhe lehtësisht të zgjidhshme.
 4. Thjeshtoni proçesin për të rritur shitjet
  Falë teknologjive digjitale, sot rrjeti tregtar ka mundësinë të përfshijë klientin më drejtpërdrejt në proçesin e blerjes, duke e bërë ofertën më tërheqëse dhe duke rritur shitjet. Zgjidhjet e automatizimit të shitjeve ju lejojnë të hartoni ofertën së bashku me klientin, krah për krah, duke përcaktuar me të, në kohë reale, kushtet kryesore si data e dorëzimit, kushtet e pagesës ose dinamika e çmimit dhe gjenerimi i kontratës automatikisht, duke u ofruar atyre të gjitha mjetet për të qenë produktiv në një kohë shumë të shkurtër.
 5. Drejtoni shitjet me ndihmën e analizave dhe njohurive të klientëve
  Sipas parashikimeve të McKinsey (Sales Growth Survey), kompanitë që vazhdimisht “ndjejnë pulsin” e klientëve të tyre përmes analitikës shohin një përmirësim 126% në fitime në krahasim me konkurrentët që nuk e bëjnë këtë. Parashikimet që lejojnë drejtuesit e shitjeve të vendosin se cilat janë mundësitë më të mira të biznesit, të cilat ndihmojnë në përmirësimin e performancës së të gjithë ekipit dhe rritjen e shitjeve. Të dhënat e klientit janë çelësi për shumëfishimin e mundësive të biznesit.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show

Si të rritni shitjet B2B: 5 hapa që përmirësojnë produktivitetin e shitjeve

Rritja e shitjeve sot po bëhet gjithnjë e më e vështirë. Konkurrenca është gjithnjë e më e ashpër dhe klientët janë gjithnjë e më të informuar dhe të ndërgjegjshëm. Ata dokumentohen në internet dhe kërkojnë në web: karakteristikat e produktit dhe shërbimet ndihmëse, çmimet dhe kushtet e shitjes. Ata e dinë se çfarë duan dhe sa janë të gatshëm të paguajnë për të. Pandemia ka ndryshuar, ndoshta në mënyrë të pakthyeshme, zakonet e blerjes dhe gjithashtu mardhënien e klientit me bizneset, e cila tanimë shfaqet gjithnjë e më shumë e orientuar drejt një modeli hibrid në të cilin pikat e kontaktit në internet plotësojnë marrëdhëniet personale me agjentët në terren. Të dhënat e “CSO Insights Fifth Annual Sales Enablement Study” nënvizojnë se deri në 70% e blerësve B2B tashmë i kanë të qarta nevojat e tyre kur kontaktohen nga një përfaqësues i shitjeve dhe 44% madje kanë identifikuar tashmë zgjidhje specifike përpara se të kontaktohen nga stafi i shitjeve. Epoka e marketingut në letër ka kohë që ka përfunduar, sot proçesi i shitjes është gjithnjë e më digjital dhe i rrjedhshëm.

5 këshilla efikase për të rritur shitjet tuaja

 1. Rritni shitjet tuaja duke ofruar produkte dhe shërbime të personalizuara
  Diferencimi është, sot më shumë se kurrë, një burim i suksesit strategjik. Diferenca, sidomos në marketingun digjital arrihet duke krijuar të ashtëquajturën, ‘Brand Identity’ (Lexo për më tepër), identiteti i markës. Mundësia që shitësit t’i ofrojnë klientit zgjidhjen më të mirë për të dhe të përmirësojnë në mënyrë adekuate zgjidhjen e propozuar, përmirëson efektivitetin e strategjive të shitjes së kryqëzuar dhe ndihmon në ndërtimin e besnikërisë së blerësit përmes fushatave të synuara të shitjeve.
 2. Përafroni shitjet dhe marketingun
  Përafrimi i shitjeve dhe marketingut garanton koherencën dhe uniformitetin e imazhit tuaj me vlerat e saj. Rekordi i shitjeve është gjurma e argumenteve që ndjekin shitësit e një kompanie në intervistat me klientët e mundshëm. Përdorimi i telefonave smart dhe tabletëve të kombinuar me aplikacione dhe softuer të automatizimit të shitjeve mundëson përmirësimin e produktivitetit të forcës së shitjeve duke e mbështetur atë me përmbajtje të përditësuara vazhdimisht. Përafrimi midis marketingut dhe shitjeve ka avantazhin e dyfishtë të përmirësimit të strategjive të perspektivës ose angazhimit të klientit nga njëra anë, dhe të rritjes së performancës së shitjeve duke promovuar gjithashtu bashkëpunimin dhe sinergjitë midis anëtarëve të ekipit të shitjeve.
 3. Rritni shitjet duke përshpejtuar negociatat
  Një studim nga prestigjiozja Harward Business Review thekson se koha mujore që dipartimenti i shitjeve i kushton aktiviteteve para dhe pas shitjes rritet me 15%. Agjentët dhe përfaqësuesit shpenzojnë më shumë kohë sot sesa në të kaluarën duke kryer detyra me vlerë më të ulët dhe kjo zbret minuta të çmuara nga përgjegjësia “thelbësore” e reklamës. Aplikacionet e reja për tabletët dhe telefonat inteligjentë ju lejojnë të konfiguroni ofertën ideale me disa prekje në ekran dhe të përcaktoni çmimet, zbritjet dhe kohën e dorëzimit në sekonda duke automatizuar detyrat e përsëritura. Edhe porositë më komplekse mund të përmbushen më shpejt falë një sërë opsionesh të parangarkuara dhe lehtësisht të zgjidhshme.
 4. Thjeshtoni proçesin për të rritur shitjet
  Falë teknologjive digjitale, sot rrjeti tregtar ka mundësinë të përfshijë klientin më drejtpërdrejt në proçesin e blerjes, duke e bërë ofertën më tërheqëse dhe duke rritur shitjet. Zgjidhjet e automatizimit të shitjeve ju lejojnë të hartoni ofertën së bashku me klientin, krah për krah, duke përcaktuar me të, në kohë reale, kushtet kryesore si data e dorëzimit, kushtet e pagesës ose dinamika e çmimit dhe gjenerimi i kontratës automatikisht, duke u ofruar atyre të gjitha mjetet për të qenë produktiv në një kohë shumë të shkurtër.
 5. Drejtoni shitjet me ndihmën e analizave dhe njohurive të klientëve
  Sipas parashikimeve të McKinsey (Sales Growth Survey), kompanitë që vazhdimisht “ndjejnë pulsin” e klientëve të tyre përmes analitikës shohin një përmirësim 126% në fitime në krahasim me konkurrentët që nuk e bëjnë këtë. Parashikimet që lejojnë drejtuesit e shitjeve të vendosin se cilat janë mundësitë më të mira të biznesit, të cilat ndihmojnë në përmirësimin e performancës së të gjithë ekipit dhe rritjen e shitjeve. Të dhënat e klientit janë çelësi për shumëfishimin e mundësive të biznesit.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show

Si të rritni shitjet B2B: 5 hapa që përmirësojnë produktivitetin e shitjeve

Rritja e shitjeve sot po bëhet gjithnjë e më e vështirë. Konkurrenca është gjithnjë e më e ashpër dhe klientët janë gjithnjë e më të informuar dhe të ndërgjegjshëm. Ata dokumentohen në internet dhe kërkojnë në web: karakteristikat e produktit dhe shërbimet ndihmëse, çmimet dhe kushtet e shitjes. Ata e dinë se çfarë duan dhe sa janë të gatshëm të paguajnë për të. Pandemia ka ndryshuar, ndoshta në mënyrë të pakthyeshme, zakonet e blerjes dhe gjithashtu mardhënien e klientit me bizneset, e cila tanimë shfaqet gjithnjë e më shumë e orientuar drejt një modeli hibrid në të cilin pikat e kontaktit në internet plotësojnë marrëdhëniet personale me agjentët në terren. Të dhënat e “CSO Insights Fifth Annual Sales Enablement Study” nënvizojnë se deri në 70% e blerësve B2B tashmë i kanë të qarta nevojat e tyre kur kontaktohen nga një përfaqësues i shitjeve dhe 44% madje kanë identifikuar tashmë zgjidhje specifike përpara se të kontaktohen nga stafi i shitjeve. Epoka e marketingut në letër ka kohë që ka përfunduar, sot proçesi i shitjes është gjithnjë e më digjital dhe i rrjedhshëm.

5 këshilla efikase për të rritur shitjet tuaja

 1. Rritni shitjet tuaja duke ofruar produkte dhe shërbime të personalizuara
  Diferencimi është, sot më shumë se kurrë, një burim i suksesit strategjik. Diferenca, sidomos në marketingun digjital arrihet duke krijuar të ashtëquajturën, ‘Brand Identity’ (Lexo për më tepër), identiteti i markës. Mundësia që shitësit t’i ofrojnë klientit zgjidhjen më të mirë për të dhe të përmirësojnë në mënyrë adekuate zgjidhjen e propozuar, përmirëson efektivitetin e strategjive të shitjes së kryqëzuar dhe ndihmon në ndërtimin e besnikërisë së blerësit përmes fushatave të synuara të shitjeve.
 2. Përafroni shitjet dhe marketingun
  Përafrimi i shitjeve dhe marketingut garanton koherencën dhe uniformitetin e imazhit tuaj me vlerat e saj. Rekordi i shitjeve është gjurma e argumenteve që ndjekin shitësit e një kompanie në intervistat me klientët e mundshëm. Përdorimi i telefonave smart dhe tabletëve të kombinuar me aplikacione dhe softuer të automatizimit të shitjeve mundëson përmirësimin e produktivitetit të forcës së shitjeve duke e mbështetur atë me përmbajtje të përditësuara vazhdimisht. Përafrimi midis marketingut dhe shitjeve ka avantazhin e dyfishtë të përmirësimit të strategjive të perspektivës ose angazhimit të klientit nga njëra anë, dhe të rritjes së performancës së shitjeve duke promovuar gjithashtu bashkëpunimin dhe sinergjitë midis anëtarëve të ekipit të shitjeve.
 3. Rritni shitjet duke përshpejtuar negociatat
  Një studim nga prestigjiozja Harward Business Review thekson se koha mujore që dipartimenti i shitjeve i kushton aktiviteteve para dhe pas shitjes rritet me 15%. Agjentët dhe përfaqësuesit shpenzojnë më shumë kohë sot sesa në të kaluarën duke kryer detyra me vlerë më të ulët dhe kjo zbret minuta të çmuara nga përgjegjësia “thelbësore” e reklamës. Aplikacionet e reja për tabletët dhe telefonat inteligjentë ju lejojnë të konfiguroni ofertën ideale me disa prekje në ekran dhe të përcaktoni çmimet, zbritjet dhe kohën e dorëzimit në sekonda duke automatizuar detyrat e përsëritura. Edhe porositë më komplekse mund të përmbushen më shpejt falë një sërë opsionesh të parangarkuara dhe lehtësisht të zgjidhshme.
 4. Thjeshtoni proçesin për të rritur shitjet
  Falë teknologjive digjitale, sot rrjeti tregtar ka mundësinë të përfshijë klientin më drejtpërdrejt në proçesin e blerjes, duke e bërë ofertën më tërheqëse dhe duke rritur shitjet. Zgjidhjet e automatizimit të shitjeve ju lejojnë të hartoni ofertën së bashku me klientin, krah për krah, duke përcaktuar me të, në kohë reale, kushtet kryesore si data e dorëzimit, kushtet e pagesës ose dinamika e çmimit dhe gjenerimi i kontratës automatikisht, duke u ofruar atyre të gjitha mjetet për të qenë produktiv në një kohë shumë të shkurtër.
 5. Drejtoni shitjet me ndihmën e analizave dhe njohurive të klientëve
  Sipas parashikimeve të McKinsey (Sales Growth Survey), kompanitë që vazhdimisht “ndjejnë pulsin” e klientëve të tyre përmes analitikës shohin një përmirësim 126% në fitime në krahasim me konkurrentët që nuk e bëjnë këtë. Parashikimet që lejojnë drejtuesit e shitjeve të vendosin se cilat janë mundësitë më të mira të biznesit, të cilat ndihmojnë në përmirësimin e performancës së të gjithë ekipit dhe rritjen e shitjeve. Të dhënat e klientit janë çelësi për shumëfishimin e mundësive të biznesit.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show