• Home
 • About Us
 • Departments
 • Portofolio
 • Blog
 • Careers
 • Learn More

Brand identity dhe Logo në komunikimin digjital

Identiteti i markës, i quajtur edhe brand identity, është në fakt një koncept shumë i gjerë sepse përfaqëson grupin e disa elementeve që identifikojnë një kompani. Kryesorët nga këta elementë identifikues, të cilët duhet të koordinohen me njëri-tjetrin, janë: emërtimi, slogani, logo, ngjyrat, fontet, elementët grafikë të paketimit, etj. Ne jemi të interesuar të ndajmë me ju rëndësinë e këtyre koncepteve sepse, në komunikimin modern, i cili ndikohet gjithnjë e më shumë nga komunikimi digjital, identiteti i markës është transformuar në një përbërës thelbësor.
Marketingu modern nuk mund të injorojë marketingun digjital, i cili është qendror dhe i aftë të përcaktojë suksesin ose dështimin e çdo kompanie. Në çdo kanal digjital, elementët që përbëjnë identitetin e markës duhet të jenë të pranishëm dhe të koordinuar me njëri tjetrin. Në varësi të fushave të ndryshme, komunikimi digjital fillon nga faqja e internetit, e cila përfaqëson një lloj qendre ndërmjet kanaleve të ndryshme dhe përfshin mediat sociale, motorët metakërkues, menaxhimin e rezervimeve të faqeve, video, reklamimi në internet etj.
Fakti që identiteti i markës duhet të jetë i pranishëm dhe i koordinuar do të thotë që në secilin prej kanaleve në të cilat kompania juaj është aktive, duhet të menaxhohen në mënyrë të tillë që të janë lehtësisht të organizueshme. Logoja duhet të jetë gjithmonë e pranishme, fontet dhe ngjyrat do të jenë gjithmonë të njëjta, toni duhet të jetë konsistent, misioni dhe vlerat duhet të shkëlqejnë nëpërmjet contentit (emërtim dhe slogane), asgjë nuk duhet anashkaluar apo improvizuar. Në këtë mënyrë, klientët do të ndihen ” si në shtëpinë e tyre”, komunikimi do të jetë më profesional dhe përdoruesit, do të jenë më të prirur për të blerë produktet e shërbimet tuaja.
Mësohuni të mendoni se efektiviteti i komunikimit të kompanisë suaj varet nga kujdesi për këto aspekte. Mundohuni të mos lini asgjë pas dore sidomos në kanalet e komunikimit digjital. Gjithçka duhet të jetë profesionale dhe pa të meta. Mos bëni gabim duke deleguar menaxhimin e identitetit të markës suaj tek punonjësit e pakualifikuar dhe pa trajnime adekuate sepse këto janë hapa vendimtare për zhvillimin e kompanisë suaj, sidomos nëse keni të bëni me një biznes të vogël (Lexo për më tepër) .

Logo

Elementi qëndror i identitetit të markës suaj është logoja. Në pikat e mëposhtme ju ofrojmë disa këshilla për të menaxhuar më mirë logon në faqen tuaj web dhe në kanalet tuaja digjitale:
 • Logoja duhet të jetë profesionale dhe e cilësisë së mirë, mund të përmbajë emrin e projektit dhe të kontribuojë në perceptimin e një mesazhi.
 • Dizajni grafik i logos është shumë i rëndësishëm dhe ndikon në ngjyrat dhe fontet e të gjithë faqes: praktikat më të mira parashikojnë që dizajni i një faqeje të fillojë nga logoja dhe jo anasjelltas.
 • Kontrolloni që logoja të mos mbulohet nga artikujt e menusë, veçanërisht në ekranet më të vegjël.
 • Përpiquni të konsultoni faqen nga një smartphone dhe një tablet dhe kontrolloni nëse ripozicionohet saktë logoja dhe a është qartësisht e lexueshme.
 • Një kopje e logos apo edhe vetëm simboli grafik mund të vendoset në fund të faqes.
 • Kontrolloni që logoja të jetë gjithmonë e njëjtë në të gjitha faqet e brendshme.
 • Së fundi, kontrolloni që logoja të jetë e klikueshme dhe që të çon tek faqja Home e website tuaj.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

Brand identity dhe Logo në komunikimin digjital

Identiteti i markës, i quajtur edhe brand identity, është në fakt një koncept shumë i gjerë sepse përfaqëson grupin e disa elementeve që identifikojnë një kompani. Kryesorët nga këta elementë identifikues, të cilët duhet të koordinohen me njëri-tjetrin, janë: emërtimi, slogani, logo, ngjyrat, fontet, elementët grafikë të paketimit, etj. Ne jemi të interesuar të ndajmë me ju rëndësinë e këtyre koncepteve sepse, në komunikimin modern, i cili ndikohet gjithnjë e më shumë nga komunikimi digjital, identiteti i markës është transformuar në një përbërës thelbësor.
Marketingu modern nuk mund të injorojë marketingun digjital, i cili është qendror dhe i aftë të përcaktojë suksesin ose dështimin e çdo kompanie. Në çdo kanal digjital, elementët që përbëjnë identitetin e markës duhet të jenë të pranishëm dhe të koordinuar me njëri tjetrin. Në varësi të fushave të ndryshme, komunikimi digjital fillon nga faqja e internetit, e cila përfaqëson një lloj qendre ndërmjet kanaleve të ndryshme dhe përfshin mediat sociale, motorët metakërkues, menaxhimin e rezervimeve të faqeve, video, reklamimi në internet etj.
Fakti që identiteti i markës duhet të jetë i pranishëm dhe i koordinuar do të thotë që në secilin prej kanaleve në të cilat kompania juaj është aktive, duhet të menaxhohen në mënyrë të tillë që të janë lehtësisht të organizueshme. Logoja duhet të jetë gjithmonë e pranishme, fontet dhe ngjyrat do të jenë gjithmonë të njëjta, toni duhet të jetë konsistent, misioni dhe vlerat duhet të shkëlqejnë nëpërmjet contentit (emërtim dhe slogane), asgjë nuk duhet anashkaluar apo improvizuar. Në këtë mënyrë, klientët do të ndihen ” si në shtëpinë e tyre”, komunikimi do të jetë më profesional dhe përdoruesit, do të jenë më të prirur për të blerë produktet e shërbimet tuaja.
Mësohuni të mendoni se efektiviteti i komunikimit të kompanisë suaj varet nga kujdesi për këto aspekte. Mundohuni të mos lini asgjë pas dore sidomos në kanalet e komunikimit digjital. Gjithçka duhet të jetë profesionale dhe pa të meta. Mos bëni gabim duke deleguar menaxhimin e identitetit të markës suaj tek punonjësit e pakualifikuar dhe pa trajnime adekuate sepse këto janë hapa vendimtare për zhvillimin e kompanisë suaj, sidomos nëse keni të bëni me një biznes të vogël (Lexo për më tepër) .

Logo

Elementi qëndror i identitetit të markës suaj është logoja. Në pikat e mëposhtme ju ofrojmë disa këshilla për të menaxhuar më mirë logon në faqen tuaj web dhe në kanalet tuaja digjitale:
 • Logoja duhet të jetë profesionale dhe e cilësisë së mirë, mund të përmbajë emrin e projektit dhe të kontribuojë në perceptimin e një mesazhi.
 • Dizajni grafik i logos është shumë i rëndësishëm dhe ndikon në ngjyrat dhe fontet e të gjithë faqes: praktikat më të mira parashikojnë që dizajni i një faqeje të fillojë nga logoja dhe jo anasjelltas.
 • Kontrolloni që logoja të mos mbulohet nga artikujt e menusë, veçanërisht në ekranet më të vegjël.
 • Përpiquni të konsultoni faqen nga një smartphone dhe një tablet dhe kontrolloni nëse ripozicionohet saktë logoja dhe a është qartësisht e lexueshme.
 • Një kopje e logos apo edhe vetëm simboli grafik mund të vendoset në fund të faqes.
 • Kontrolloni që logoja të jetë gjithmonë e njëjtë në të gjitha faqet e brendshme.
 • Së fundi, kontrolloni që logoja të jetë e klikueshme dhe që të çon tek faqja Home e website tuaj.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

Brand identity dhe Logo në komunikimin digjital

Identiteti i markës, i quajtur edhe brand identity, është në fakt një koncept shumë i gjerë sepse përfaqëson grupin e disa elementeve që identifikojnë një kompani. Kryesorët nga këta elementë identifikues, të cilët duhet të koordinohen me njëri-tjetrin, janë: emërtimi, slogani, logo, ngjyrat, fontet, elementët grafikë të paketimit, etj. Ne jemi të interesuar të ndajmë me ju rëndësinë e këtyre koncepteve sepse, në komunikimin modern, i cili ndikohet gjithnjë e më shumë nga komunikimi digjital, identiteti i markës është transformuar në një përbërës thelbësor.
Marketingu modern nuk mund të injorojë marketingun digjital, i cili është qendror dhe i aftë të përcaktojë suksesin ose dështimin e çdo kompanie. Në çdo kanal digjital, elementët që përbëjnë identitetin e markës duhet të jenë të pranishëm dhe të koordinuar me njëri tjetrin. Në varësi të fushave të ndryshme, komunikimi digjital fillon nga faqja e internetit, e cila përfaqëson një lloj qendre ndërmjet kanaleve të ndryshme dhe përfshin mediat sociale, motorët metakërkues, menaxhimin e rezervimeve të faqeve, video, reklamimi në internet etj.
Fakti që identiteti i markës duhet të jetë i pranishëm dhe i koordinuar do të thotë që në secilin prej kanaleve në të cilat kompania juaj është aktive, duhet të menaxhohen në mënyrë të tillë që të janë lehtësisht të organizueshme. Logoja duhet të jetë gjithmonë e pranishme, fontet dhe ngjyrat do të jenë gjithmonë të njëjta, toni duhet të jetë konsistent, misioni dhe vlerat duhet të shkëlqejnë nëpërmjet contentit (emërtim dhe slogane), asgjë nuk duhet anashkaluar apo improvizuar. Në këtë mënyrë, klientët do të ndihen ” si në shtëpinë e tyre”, komunikimi do të jetë më profesional dhe përdoruesit, do të jenë më të prirur për të blerë produktet e shërbimet tuaja.
Mësohuni të mendoni se efektiviteti i komunikimit të kompanisë suaj varet nga kujdesi për këto aspekte. Mundohuni të mos lini asgjë pas dore sidomos në kanalet e komunikimit digjital. Gjithçka duhet të jetë profesionale dhe pa të meta. Mos bëni gabim duke deleguar menaxhimin e identitetit të markës suaj tek punonjësit e pakualifikuar dhe pa trajnime adekuate sepse këto janë hapa vendimtare për zhvillimin e kompanisë suaj, sidomos nëse keni të bëni me një biznes të vogël (Lexo për më tepër) .

Logo

Elementi qëndror i identitetit të markës suaj është logoja. Në pikat e mëposhtme ju ofrojmë disa këshilla për të menaxhuar më mirë logon në faqen tuaj web dhe në kanalet tuaja digjitale:
 • Logoja duhet të jetë profesionale dhe e cilësisë së mirë, mund të përmbajë emrin e projektit dhe të kontribuojë në perceptimin e një mesazhi.
 • Dizajni grafik i logos është shumë i rëndësishëm dhe ndikon në ngjyrat dhe fontet e të gjithë faqes: praktikat më të mira parashikojnë që dizajni i një faqeje të fillojë nga logoja dhe jo anasjelltas.
 • Kontrolloni që logoja të mos mbulohet nga artikujt e menusë, veçanërisht në ekranet më të vegjël.
 • Përpiquni të konsultoni faqen nga një smartphone dhe një tablet dhe kontrolloni nëse ripozicionohet saktë logoja dhe a është qartësisht e lexueshme.
 • Një kopje e logos apo edhe vetëm simboli grafik mund të vendoset në fund të faqes.
 • Kontrolloni që logoja të jetë gjithmonë e njëjtë në të gjitha faqet e brendshme.
 • Së fundi, kontrolloni që logoja të jetë e klikueshme dhe që të çon tek faqja Home e website tuaj.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA