• Home
  • About Us
  • Departments
  • Portofolio
  • Blog
  • Careers
  • Learn More

Restyling & Rebranding

Kur ndryshon pamja e një marke, shpesh thuhet se është kryer një operacion rivendosjeje(restyling) të markës dhe kjo ndodh edhe kur, në realitet, është kryer një ribrandizim (rebranding). Restyling dhe Rebranding nuk janë sinonime, megjithëse janë dy aktivitete që përfshijnë një transformim të markës dhe, për rrjedhojë, të perceptimit që përdoruesit kanë për kompaninë pas saj. Është e përshtatshme të analizohen ndryshimet midis këtyre dy koncepteve dhe më pas të shohim shembuj të tyre për ta bërë gjithçka edhe më të qartë.

Çfarë është Restyling dhe çfarë është Rebranding?

Ju mund të dalloni një aktivitet ose një tjetër duke ekzaminuar invazivitetin e operacioneve që kryhen në markën e një kompanie. Restyling përfshin një rishikim më pak të thellë, i cili zakonisht ka të bëjë me pjesën grafike të markës. Është një aktivitet që zakonisht bëhet për të rifreskuar logon dhe rrjedhimisht për ta bërë atë më në përputhje me momentin historik të brandit ose me nevojat e reja të klientëve.

Rebranding përfshin një sërë aktivitetesh që synojnë të revolucionarizojnë imazhin e kompanisë. Ai transformon esencën e brandit duke i kthyer publikut mesazhe të reja, më koherente dhe funksionale. Nëse mund ta shohim metaforikisht konceptin e parë, restyling, si një ndryshim estetik që rinovon imazhin e kompanisë, atëherë i dyti, rebranding, është një transformim i vërtetë i konotacioneve dhe i të menduarit të brandit në fjalë.

Shembull i Restyling

Nike

Duke parë evolucionin e markave më të njohura gjatë disa dekadave, mund të shihet se grafikët e logove kanë tentuar të pastrohen dhe të bëhen pothuajse minimale. Ky proçes zakonisht shoqërohet me zhvillimin e kompanisë dhe një rritje të vazhdueshme të ndërgjegjësimit të markës.

Rruga e Nike është gjithashtu e ngjashme me atë që sapo u përshkrua. Nga fillimi i viteve 1970 e deri në ditët e sotme, kompania e njohur e këpucëve dhe veshjeve sportive ka ndryshuar disa herë markën e saj. ‘Mustaqet’ klasike Nike, që marrin emrin Swoosh, nuk janë hequr kurrë nga marka, përkundrazi janë kthyer gjithnjë e më shumë në ikona që karakterizon kompaninë dhe vlerat e saj.

Në logon e vitit 1971, mustaqet dhe shkronjat Nike u mbivendosën në një lojë bardh e zi që i bënte të dukshme logon dhe emërtimin. Disa vite më vonë, shkronjat që përbëjnë emrin e kompanisë janë bërë të gjitha të mëdha dhe të trasha, ndërsa mustaqet u vendosën poshtë si për ti nënvizuar ato.Prej vitesh nuk ishte bërë asnjë ndryshim tjetër madhor, përveç përmbysjes së dy ngjyrave dominuese të logos, gjithmonë bardh e zi. Vetëm pas mesit të viteve ’90 ndodhi revolucioni duke e lënë logon vetëm me linjën grafike të ‘mustaqeve’ Nike.

Shembull i Rebranding

McDonald’s

Historia e kompanisë McDonald’s filloi në vitin 1940 me hapjen e një restoranti kushtuar Barbecues në Kaliforni dhe më pas u bë zinxhiri ndërkombëtar i ushqimit të shpejtë në të gjithë globin.

Në tetëdhjetë vjet, natyrisht, logoja është transformuar disa herë, por “M” e verdhë e rrumbullakosur, e ngjashme me një hark të dyfishtë, e shoqëruar me emërtimin e brandit është padyshim imazhi që ka shoqëruar më së shumti audiencën botërore. Një tjetër element bazë i identifikimit të këtij brandi është edhe refreni tingëllues i këngës ‘I am loving It’, I cili përfaqëson në mënyrë perfekte Sound Branding (lexo për më tepër) e kësaj kompanie.

Një operacion i madh i rebranding të kompanisë ishte ai i vitit 2007, i cili pa futjen e ngjyrës së gjelbër në sfond pas inicialit të verdhë. Nuk ishte thjesht një ndryshim i lehtë stilistik, por një ndryshim total i ritmit për shkak të evolucionit të konsumatorëve që janë gjithnjë e më të vëmendshëm ndaj ushqimit të shëndetshëm dhe respektit për mjedisin. Pika e kthesës, ndoshta, ishte publikimi i dokumentarit ‘Super Size Me’, i cili theksoi se sa e dëmshme ishte të ushqeheshe vetëm me produktet e McDonald’s.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show

Restyling & Rebranding

Kur ndryshon pamja e një marke, shpesh thuhet se është kryer një operacion rivendosjeje(restyling) të markës dhe kjo ndodh edhe kur, në realitet, është kryer një ribrandizim (rebranding). Restyling dhe Rebranding nuk janë sinonime, megjithëse janë dy aktivitete që përfshijnë një transformim të markës dhe, për rrjedhojë, të perceptimit që përdoruesit kanë për kompaninë pas saj. Është e përshtatshme të analizohen ndryshimet midis këtyre dy koncepteve dhe më pas të shohim shembuj të tyre për ta bërë gjithçka edhe më të qartë.

Çfarë është Restyling dhe çfarë është Rebranding?

Ju mund të dalloni një aktivitet ose një tjetër duke ekzaminuar invazivitetin e operacioneve që kryhen në markën e një kompanie. Restyling përfshin një rishikim më pak të thellë, i cili zakonisht ka të bëjë me pjesën grafike të markës. Është një aktivitet që zakonisht bëhet për të rifreskuar logon dhe rrjedhimisht për ta bërë atë më në përputhje me momentin historik të brandit ose me nevojat e reja të klientëve.

Rebranding përfshin një sërë aktivitetesh që synojnë të revolucionarizojnë imazhin e kompanisë. Ai transformon esencën e brandit duke i kthyer publikut mesazhe të reja, më koherente dhe funksionale. Nëse mund ta shohim metaforikisht konceptin e parë, restyling, si një ndryshim estetik që rinovon imazhin e kompanisë, atëherë i dyti, rebranding, është një transformim i vërtetë i konotacioneve dhe i të menduarit të brandit në fjalë.

Shembull i Restyling

Nike

Duke parë evolucionin e markave më të njohura gjatë disa dekadave, mund të shihet se grafikët e logove kanë tentuar të pastrohen dhe të bëhen pothuajse minimale. Ky proçes zakonisht shoqërohet me zhvillimin e kompanisë dhe një rritje të vazhdueshme të ndërgjegjësimit të markës.

Rruga e Nike është gjithashtu e ngjashme me atë që sapo u përshkrua. Nga fillimi i viteve 1970 e deri në ditët e sotme, kompania e njohur e këpucëve dhe veshjeve sportive ka ndryshuar disa herë markën e saj. ‘Mustaqet’ klasike Nike, që marrin emrin Swoosh, nuk janë hequr kurrë nga marka, përkundrazi janë kthyer gjithnjë e më shumë në ikona që karakterizon kompaninë dhe vlerat e saj.

Në logon e vitit 1971, mustaqet dhe shkronjat Nike u mbivendosën në një lojë bardh e zi që i bënte të dukshme logon dhe emërtimin. Disa vite më vonë, shkronjat që përbëjnë emrin e kompanisë janë bërë të gjitha të mëdha dhe të trasha, ndërsa mustaqet u vendosën poshtë si për ti nënvizuar ato.Prej vitesh nuk ishte bërë asnjë ndryshim tjetër madhor, përveç përmbysjes së dy ngjyrave dominuese të logos, gjithmonë bardh e zi. Vetëm pas mesit të viteve ’90 ndodhi revolucioni duke e lënë logon vetëm me linjën grafike të ‘mustaqeve’ Nike.

Shembull i Rebranding

McDonald’s

Historia e kompanisë McDonald’s filloi në vitin 1940 me hapjen e një restoranti kushtuar Barbecues në Kaliforni dhe më pas u bë zinxhiri ndërkombëtar i ushqimit të shpejtë në të gjithë globin.

Në tetëdhjetë vjet, natyrisht, logoja është transformuar disa herë, por “M” e verdhë e rrumbullakosur, e ngjashme me një hark të dyfishtë, e shoqëruar me emërtimin e brandit është padyshim imazhi që ka shoqëruar më së shumti audiencën botërore. Një tjetër element bazë i identifikimit të këtij brandi është edhe refreni tingëllues i këngës ‘I am loving It’, I cili përfaqëson në mënyrë perfekte Sound Branding (lexo për më tepër) e kësaj kompanie.

Një operacion i madh i rebranding të kompanisë ishte ai i vitit 2007, i cili pa futjen e ngjyrës së gjelbër në sfond pas inicialit të verdhë. Nuk ishte thjesht një ndryshim i lehtë stilistik, por një ndryshim total i ritmit për shkak të evolucionit të konsumatorëve që janë gjithnjë e më të vëmendshëm ndaj ushqimit të shëndetshëm dhe respektit për mjedisin. Pika e kthesës, ndoshta, ishte publikimi i dokumentarit ‘Super Size Me’, i cili theksoi se sa e dëmshme ishte të ushqeheshe vetëm me produktet e McDonald’s.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show

Restyling & Rebranding

Kur ndryshon pamja e një marke, shpesh thuhet se është kryer një operacion rivendosjeje(restyling) të markës dhe kjo ndodh edhe kur, në realitet, është kryer një ribrandizim (rebranding). Restyling dhe Rebranding nuk janë sinonime, megjithëse janë dy aktivitete që përfshijnë një transformim të markës dhe, për rrjedhojë, të perceptimit që përdoruesit kanë për kompaninë pas saj. Është e përshtatshme të analizohen ndryshimet midis këtyre dy koncepteve dhe më pas të shohim shembuj të tyre për ta bërë gjithçka edhe më të qartë.

Çfarë është Restyling dhe çfarë është Rebranding?

Ju mund të dalloni një aktivitet ose një tjetër duke ekzaminuar invazivitetin e operacioneve që kryhen në markën e një kompanie. Restyling përfshin një rishikim më pak të thellë, i cili zakonisht ka të bëjë me pjesën grafike të markës. Është një aktivitet që zakonisht bëhet për të rifreskuar logon dhe rrjedhimisht për ta bërë atë më në përputhje me momentin historik të brandit ose me nevojat e reja të klientëve.

Rebranding përfshin një sërë aktivitetesh që synojnë të revolucionarizojnë imazhin e kompanisë. Ai transformon esencën e brandit duke i kthyer publikut mesazhe të reja, më koherente dhe funksionale. Nëse mund ta shohim metaforikisht konceptin e parë, restyling, si një ndryshim estetik që rinovon imazhin e kompanisë, atëherë i dyti, rebranding, është një transformim i vërtetë i konotacioneve dhe i të menduarit të brandit në fjalë.

Shembull i Restyling

Nike

Duke parë evolucionin e markave më të njohura gjatë disa dekadave, mund të shihet se grafikët e logove kanë tentuar të pastrohen dhe të bëhen pothuajse minimale. Ky proçes zakonisht shoqërohet me zhvillimin e kompanisë dhe një rritje të vazhdueshme të ndërgjegjësimit të markës.

Rruga e Nike është gjithashtu e ngjashme me atë që sapo u përshkrua. Nga fillimi i viteve 1970 e deri në ditët e sotme, kompania e njohur e këpucëve dhe veshjeve sportive ka ndryshuar disa herë markën e saj. ‘Mustaqet’ klasike Nike, që marrin emrin Swoosh, nuk janë hequr kurrë nga marka, përkundrazi janë kthyer gjithnjë e më shumë në ikona që karakterizon kompaninë dhe vlerat e saj.

Në logon e vitit 1971, mustaqet dhe shkronjat Nike u mbivendosën në një lojë bardh e zi që i bënte të dukshme logon dhe emërtimin. Disa vite më vonë, shkronjat që përbëjnë emrin e kompanisë janë bërë të gjitha të mëdha dhe të trasha, ndërsa mustaqet u vendosën poshtë si për ti nënvizuar ato.Prej vitesh nuk ishte bërë asnjë ndryshim tjetër madhor, përveç përmbysjes së dy ngjyrave dominuese të logos, gjithmonë bardh e zi. Vetëm pas mesit të viteve ’90 ndodhi revolucioni duke e lënë logon vetëm me linjën grafike të ‘mustaqeve’ Nike.

Shembull i Rebranding

McDonald’s

Historia e kompanisë McDonald’s filloi në vitin 1940 me hapjen e një restoranti kushtuar Barbecues në Kaliforni dhe më pas u bë zinxhiri ndërkombëtar i ushqimit të shpejtë në të gjithë globin.

Në tetëdhjetë vjet, natyrisht, logoja është transformuar disa herë, por “M” e verdhë e rrumbullakosur, e ngjashme me një hark të dyfishtë, e shoqëruar me emërtimin e brandit është padyshim imazhi që ka shoqëruar më së shumti audiencën botërore. Një tjetër element bazë i identifikimit të këtij brandi është edhe refreni tingëllues i këngës ‘I am loving It’, I cili përfaqëson në mënyrë perfekte Sound Branding (lexo për më tepër) e kësaj kompanie.

Një operacion i madh i rebranding të kompanisë ishte ai i vitit 2007, i cili pa futjen e ngjyrës së gjelbër në sfond pas inicialit të verdhë. Nuk ishte thjesht një ndryshim i lehtë stilistik, por një ndryshim total i ritmit për shkak të evolucionit të konsumatorëve që janë gjithnjë e më të vëmendshëm ndaj ushqimit të shëndetshëm dhe respektit për mjedisin. Pika e kthesës, ndoshta, ishte publikimi i dokumentarit ‘Super Size Me’, i cili theksoi se sa e dëmshme ishte të ushqeheshe vetëm me produktet e McDonald’s.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show