• Home
 • About Us
 • Departments
 • Portofolio
 • Blog
 • Careers
 • Learn More

Sound Branding

Çfarë kanë të përbashkët marketingu dhe muzika? Përgjigjja është aftësia për të emocionuar. Le të zbulojmë se si është e mundur që falë muzikës t’i japësh zë një marke në mënyrë që të bëhet e paharrueshme.

Çfarë është sound branding?

A keni dëgjuar ndonjëherë një këngë dhe menjëherë ta lidhni në mendjen tuaj me një element ose brand të caktuar? A keni pasur ndonjëherë ndjenjën se nuk jeni në gjendje të hiqni një refren nga memoria juaj? Nëse përgjigja e këtyre pytjeve është po, duhet të dini se keni qenë viktimë e efektit të fuqishëm të Sound branding!
Sound branding është një strategji që konsiston në lidhjen e një elementi muzikorë me markën tuaj. Si dhe nga vete titulli mund ta kuptojmë që është ‘tingëllimi I brandint tuaj’, gjë që ju lejon të shfrytëzoni emocionet e dëgjuesit duke arritur të forconi akoma më shumë identitetin e markës. Ky sound(tingëllim) do të bëjë akoma më të mundur ngulitjen e brandit tuaj në kujtesën e konsumatorëve.
Si përshtatet muzika në ndërtimin e një brand identity?Jean-Noel Kapferer, një nga ekspertët kryesorë të brandizimit digjital, përmblodhi në të ashtuquajturin “prizëm i identitetit të markës” 6 komponentët që nuk mund të mungojnë kurrë në një brandizim:
 1. Physique (pamja fizike) – e përbërë nga elementet vizuale të markës si logo, ngjyra, dizajn etj.
 2. Personality (personaliteti) – i përcaktuar përmes komunikimit, tonit të zërit dhe gjuhës së përdorur.
 3. Culture (kultura) – e përbërë nga vlerat mbi të cilat bazohen idealet dhe strukturimi kompanisë.
 4. Relationship (marrëdhënia) – lidhja që marka dëshiron të krijojë me konsumatorët.
 5. Reflection (imazhi i reflektuar) – portreti I objektivit dhe target që synon kompania juaj.
 6. Self-Image (imazhi I vetvetes) – si e perceptojnë konsumatorët vetveten gjatë mardhënies me brandin tuaj.

Çfarë roli luan muzika në këtë prizëm?

Muzika ju lejon të përcaktoni më mirë çdo komponent të identitetit të markës suaj, por me një kusht: që markimi i tingullit të jetë efektiv! Identiteti zanor që do të përzgjidhet duhet të përputhet në mënyrë të përkryer me identitetin vizual, personalitetin, vlerat, objektivin dhe marrëdhënien që marka synon të krijojë me konsumatorin e saj. Vetëm në këtë mënyrë 6 elementët e prizmit do të forcohen natyrshëm nga influenca e sound branding.

Avantazhet e sound branding

 • Brand identity (lexo për më tepër) – Forcimi i identitetit të markës, sepse siç kemi thënë, muzika vepron në mënyrë transversale në të gjithë komponentët e identitetit të brandit.
 • Brand experience – Krijoni një përvojë të fortë të brandit duke e përfshirë në botën tuaj.
 • Brand recognition – Në rastet kur konsumatorët dëgjojnë tingullin në një kontekst që nuk ka lidhje me prmovimin e markës suaj por soundbranding arrinë të krijojë menjëherë lidhjen e këtij tingulli me brandin tuaj.
 • Emocioni – për markat është thelbësore të kombinohen aspektet emocionale me ato racionale për t’u lidhur drejtpërdrejt me konsumatorët, dhe muzika është një mjet themelor për përcjelljen e këtyre emocioneve.
 • Vendimarrja e blerjes – në marketing është kryesore përdorimi i emocioneve në strategjinë e krijuar për të udhëhequr vendimarrjet e konsumatorit mbi blerjet.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show

Sound Branding

Çfarë kanë të përbashkët marketingu dhe muzika? Përgjigjja është aftësia për të emocionuar. Le të zbulojmë se si është e mundur që falë muzikës t’i japësh zë një marke në mënyrë që të bëhet e paharrueshme.

Çfarë është sound branding?

A keni dëgjuar ndonjëherë një këngë dhe menjëherë ta lidhni në mendjen tuaj me një element ose brand të caktuar? A keni pasur ndonjëherë ndjenjën se nuk jeni në gjendje të hiqni një refren nga memoria juaj? Nëse përgjigja e këtyre pytjeve është po, duhet të dini se keni qenë viktimë e efektit të fuqishëm të Sound branding!
Sound branding është një strategji që konsiston në lidhjen e një elementi muzikorë me markën tuaj. Si dhe nga vete titulli mund ta kuptojmë që është ‘tingëllimi I brandint tuaj’, gjë që ju lejon të shfrytëzoni emocionet e dëgjuesit duke arritur të forconi akoma më shumë identitetin e markës. Ky sound(tingëllim) do të bëjë akoma më të mundur ngulitjen e brandit tuaj në kujtesën e konsumatorëve.
Si përshtatet muzika në ndërtimin e një brand identity?Jean-Noel Kapferer, një nga ekspertët kryesorë të brandizimit digjital, përmblodhi në të ashtuquajturin “prizëm i identitetit të markës” 6 komponentët që nuk mund të mungojnë kurrë në një brandizim:
 1. Physique (pamja fizike) – e përbërë nga elementet vizuale të markës si logo, ngjyra, dizajn etj.
 2. Personality (personaliteti) – i përcaktuar përmes komunikimit, tonit të zërit dhe gjuhës së përdorur.
 3. Culture (kultura) – e përbërë nga vlerat mbi të cilat bazohen idealet dhe strukturimi kompanisë.
 4. Relationship (marrëdhënia) – lidhja që marka dëshiron të krijojë me konsumatorët.
 5. Reflection (imazhi i reflektuar) – portreti I objektivit dhe target që synon kompania juaj.
 6. Self-Image (imazhi I vetvetes) – si e perceptojnë konsumatorët vetveten gjatë mardhënies me brandin tuaj.

Çfarë roli luan muzika në këtë prizëm?

Muzika ju lejon të përcaktoni më mirë çdo komponent të identitetit të markës suaj, por me një kusht: që markimi i tingullit të jetë efektiv! Identiteti zanor që do të përzgjidhet duhet të përputhet në mënyrë të përkryer me identitetin vizual, personalitetin, vlerat, objektivin dhe marrëdhënien që marka synon të krijojë me konsumatorin e saj. Vetëm në këtë mënyrë 6 elementët e prizmit do të forcohen natyrshëm nga influenca e sound branding.

Avantazhet e sound branding

 • Brand Identity (Lexo për më tepër) – Forcimi i identitetit të markës, sepse siç kemi thënë, muzika vepron në mënyrë transversale në të gjithë komponentët e identitetit të brandit.
 • Brand experience – Krijoni një përvojë të fortë të brandit duke e përfshirë në botën tuaj.
 • Brand recognition – Në rastet kur konsumatorët dëgjojnë tingullin në një kontekst që nuk ka lidhje me prmovimin e markës suaj por soundbranding arrinë të krijojë menjëherë lidhjen e këtij tingulli me brandin tuaj.
 • Emocioni – për markat është thelbësore të kombinohen aspektet emocionale me ato racionale për t’u lidhur drejtpërdrejt me konsumatorët, dhe muzika është një mjet themelor për përcjelljen e këtyre emocioneve.
 • Vendimarrja e blerjes – në marketing është kryesore përdorimi i emocioneve në strategjinë e krijuar për të udhëhequr vendimarrjet e konsumatorit mbi blerjet.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show

Sound Branding

Çfarë kanë të përbashkët marketingu dhe muzika? Përgjigjja është aftësia për të emocionuar. Le të zbulojmë se si është e mundur që falë muzikës t’i japësh zë një marke në mënyrë që të bëhet e paharrueshme.

Çfarë është sound branding?

A keni dëgjuar ndonjëherë një këngë dhe menjëherë ta lidhni në mendjen tuaj me një element ose brand të caktuar? A keni pasur ndonjëherë ndjenjën se nuk jeni në gjendje të hiqni një refren nga memoria juaj? Nëse përgjigja e këtyre pytjeve është po, duhet të dini se keni qenë viktimë e efektit të fuqishëm të Sound branding!
Sound branding është një strategji që konsiston në lidhjen e një elementi muzikorë me markën tuaj. Si dhe nga vete titulli mund ta kuptojmë që është ‘tingëllimi I brandint tuaj’, gjë që ju lejon të shfrytëzoni emocionet e dëgjuesit duke arritur të forconi akoma më shumë identitetin e markës. Ky sound(tingëllim) do të bëjë akoma më të mundur ngulitjen e brandit tuaj në kujtesën e konsumatorëve.
Si përshtatet muzika në ndërtimin e një brand identity?Jean-Noel Kapferer, një nga ekspertët kryesorë të brandizimit digjital, përmblodhi në të ashtuquajturin “prizëm i identitetit të markës” 6 komponentët që nuk mund të mungojnë kurrë në një brandizim:
 1. Physique (pamja fizike) – e përbërë nga elementet vizuale të markës si logo, ngjyra, dizajn etj.
 2. Personality (personaliteti) – i përcaktuar përmes komunikimit, tonit të zërit dhe gjuhës së përdorur.
 3. Culture (kultura) – e përbërë nga vlerat mbi të cilat bazohen idealet dhe strukturimi kompanisë.
 4. Relationship (marrëdhënia) – lidhja që marka dëshiron të krijojë me konsumatorët.
 5. Reflection (imazhi i reflektuar) – portreti I objektivit dhe target që synon kompania juaj.
 6. Self-Image (imazhi I vetvetes) – si e perceptojnë konsumatorët vetveten gjatë mardhënies me brandin tuaj.

Çfarë roli luan muzika në këtë prizëm?

Muzika ju lejon të përcaktoni më mirë çdo komponent të identitetit të markës suaj, por me një kusht: që markimi i tingullit të jetë efektiv! Identiteti zanor që do të përzgjidhet duhet të përputhet në mënyrë të përkryer me identitetin vizual, personalitetin, vlerat, objektivin dhe marrëdhënien që marka synon të krijojë me konsumatorin e saj. Vetëm në këtë mënyrë 6 elementët e prizmit do të forcohen natyrshëm nga influenca e sound branding.

Avantazhet e sound branding

 • Brand identity – Forcimi i identitetit të markës, sepse siç kemi thënë, muzika vepron në mënyrë transversale në të gjithë komponentët e identitetit të brandit.
 • Brand experience – Krijoni një përvojë të fortë të brandit duke e përfshirë në botën tuaj.
 • Brand recognition – Në rastet kur konsumatorët dëgjojnë tingullin në një kontekst që nuk ka lidhje me prmovimin e markës suaj por soundbranding arrinë të krijojë menjëherë lidhjen e këtij tingulli me brandin tuaj.
 • Emocioni – për markat është thelbësore të kombinohen aspektet emocionale me ato racionale për t’u lidhur drejtpërdrejt me konsumatorët, dhe muzika është një mjet themelor për përcjelljen e këtyre emocioneve.
 • Vendimarrja e blerjes – në marketing është kryesore përdorimi i emocioneve në strategjinë e krijuar për të udhëhequr vendimarrjet e konsumatorit mbi blerjet.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show