• Home
 • About Us
 • Departments
 • Portofolio
 • Blog
 • Careers
 • Learn More

Real-time marketing

Ditët tona shoqërohen vazhdimisht me fluksin e informacionit nga rrjetet sociale. Më në fund, edhe kompanitë e kanë kuptuar rolin vendimtar që luajnë interneti, mediat sociale dhe pajisjet celulare në jetën tonë të përditshme. Megjithatë, marketingu është ende duke luftuar për të kuptuar realitetin e ri që nuk është më i matshëm si dikur. Qasja që sigurisht mund të ndihmojë për të marrë drejtimin e duhur është marketingu në kohë reale (real-time marketing): aftësia e kompanisë për t’iu përgjigjur shpejt ngjarjeve dhe stimujve të jashtëm.

Pse është i rëndësishëm marketingu në kohë reale?

Me risi të vazhdueshme në mediat sociale dhe teknologji të tjera të komunikimit, përpjekjet e marketingut në kohë reale janë më efektive se kurrë. Me Facebook, Twitter dhe faqe të tjera sociale të njohura, bizneset mund të mbledhin informacione të përditësuara për audiencën e tyre të synuar. Brenda pak minutash, ata mund ta konvertojnë atë informacion në një mesazh marketingu që do të ndahet menjëherë me publikun e gjerë.

Të gjithë duan të jenë pjesë e trendit të fundit apo modës më të re. Kur kompanitë strukturojnë në mënyrë strategjike reklamat e tyre për të pasqyruar një ngjarje, produkti ose shërbimi i tyre mund të bëhet më tërheqës për konsumatorët. Konsumatorët e sotëm janë të gjithë të interesuar për kënaqësinë e menjëhershme, kështu që duke përshtatur një mesazh marketingu në kohë reale është e mundur të plotësoni më lehtësisht nevojat e konsumatorit. Ata do të kenë më shumë gjasa të blejnë një produkt ose shërbim, sepse ata do të kenë një informacion të menjëherëshëm mbi të dhe nevojat e tyre do të plotësohen në kohë reale.

Qasjet e marketingut në kohë reale

 • Taktike: krijimi i një sërë praktikash reagimi në mënyrë të paorganizuar Në këtë rast i referohemi ngjarjeve të promovuara nga kompania dhe ato në të cilat kompania merr pjesë si sponsor. Vetëm një pjesë e përmbajtjes që do të ndahet në mjedise të ndryshme të rrjetit mund të përgatitet në kohë reale. Dhe gjatë eventit, falë monitorimit të fjalëve kyçe të lidhura me të, do të jetë e mundur të identifikohen mundësitë që ofrojnë bisedat në sondazh dhe të veprohet në përputhje me të.
 • Strategjike: vendos objektiva të sakta biznesi dhe, për rrjedhojë, përmirëson predispozicionin e njerëzve ndaj markës duke përmirësuar edhe mjetet e tjera të komunikimit të përdorura. Këto janë veprime të lidhura me kontekste fizike territoriale. Falë të gjitha mjeteve teknologjike më të fundit, kompania është në gjendje të parashikojë një nevojë të konsumatorit, bazuar në analizën e të dhënave që lidhen me sjelljen e tij ose të kategorive të ngjashme të njerëzve.

Situatat që lejojnë kompanitë të shfrytëzojnë kohën reale në avantazhin e tyre mund të dalin nga parashikueshmëria e ngjarjes dhe lloji i veprimit të korporatës. Një element që zhvillon informacionin në kohë reale ështe edhe softuer Chatbot (lexo për më tepër), i cili plotëson nevojat informative të klientit 24 orë në ditë, 7 ditë në javë.

Ekzistojnë edhe ngjarje të paplanifikuara që kërkojnë një përgjigje të menjëhershme. Këto janë lajme të papritura që prekin kompaninë ose që kanë të bëjnë me një temë që mund të shfrytëzohet në avantazhin e dikujt.

Prandaj është e kuptueshme që marketingu në kohë reale nuk mund të improvizohet, por kërkon një qasje strategjike, e cila përfshin përcaktimin e procedurave, trajnimin e burimeve dhe përdorimin e mjeteve të vazhdueshme të dëgjimit për të marrë të gjithë informacionin e për t’u shfrytëzuar në drejtim të strategjisë dhe investimit.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show

Real-time marketing

Ditët tona shoqërohen vazhdimisht me fluksin e informacionit nga rrjetet sociale. Më në fund, edhe kompanitë e kanë kuptuar rolin vendimtar që luajnë interneti, mediat sociale dhe pajisjet celulare në jetën tonë të përditshme. Megjithatë, marketingu është ende duke luftuar për të kuptuar realitetin e ri që nuk është më i matshëm si dikur. Qasja që sigurisht mund të ndihmojë për të marrë drejtimin e duhur është marketingu në kohë reale (real-time marketing): aftësia e kompanisë për t’iu përgjigjur shpejt ngjarjeve dhe stimujve të jashtëm.

Pse është i rëndësishëm marketingu në kohë reale?

Me risi të vazhdueshme në mediat sociale dhe teknologji të tjera të komunikimit, përpjekjet e marketingut në kohë reale janë më efektive se kurrë. Me Facebook, Twitter dhe faqe të tjera sociale të njohura, bizneset mund të mbledhin informacione të përditësuara për audiencën e tyre të synuar. Brenda pak minutash, ata mund ta konvertojnë atë informacion në një mesazh marketingu që do të ndahet menjëherë me publikun e gjerë.

Të gjithë duan të jenë pjesë e trendit të fundit apo modës më të re. Kur kompanitë strukturojnë në mënyrë strategjike reklamat e tyre për të pasqyruar një ngjarje, produkti ose shërbimi i tyre mund të bëhet më tërheqës për konsumatorët. Konsumatorët e sotëm janë të gjithë të interesuar për kënaqësinë e menjëhershme, kështu që duke përshtatur një mesazh marketingu në kohë reale është e mundur të plotësoni më lehtësisht nevojat e konsumatorit. Ata do të kenë më shumë gjasa të blejnë një produkt ose shërbim, sepse ata do të kenë një informacion të menjëherëshëm mbi të dhe nevojat e tyre do të plotësohen në kohë reale.

Qasjet e marketingut në kohë reale

 • Taktike: krijimi i një sërë praktikash reagimi në mënyrë të paorganizuar Në këtë rast i referohemi ngjarjeve të promovuara nga kompania dhe ato në të cilat kompania merr pjesë si sponsor. Vetëm një pjesë e përmbajtjes që do të ndahet në mjedise të ndryshme të rrjetit mund të përgatitet në kohë reale. Dhe gjatë eventit, falë monitorimit të fjalëve kyçe të lidhura me të, do të jetë e mundur të identifikohen mundësitë që ofrojnë bisedat në sondazh dhe të veprohet në përputhje me të.
 • Strategjike: vendos objektiva të sakta biznesi dhe, për rrjedhojë, përmirëson predispozicionin e njerëzve ndaj markës duke përmirësuar edhe mjetet e tjera të komunikimit të përdorura. Këto janë veprime të lidhura me kontekste fizike territoriale. Falë të gjitha mjeteve teknologjike më të fundit, kompania është në gjendje të parashikojë një nevojë të konsumatorit, bazuar në analizën e të dhënave që lidhen me sjelljen e tij ose të kategorive të ngjashme të njerëzve.

Situatat që lejojnë kompanitë të shfrytëzojnë kohën reale në avantazhin e tyre mund të dalin nga parashikueshmëria e ngjarjes dhe lloji i veprimit të korporatës. Një element që zhvillon informacionin në kohë reale ështe edhe softuer Chatbot (lexo për më tepër), i cili plotëson nevojat informative të klientit 24 orë në ditë, 7 ditë në javë.

Ekzistojnë edhe ngjarje të paplanifikuara që kërkojnë një përgjigje të menjëhershme. Këto janë lajme të papritura që prekin kompaninë ose që kanë të bëjnë me një temë që mund të shfrytëzohet në avantazhin e dikujt.

Prandaj është e kuptueshme që marketingu në kohë reale nuk mund të improvizohet, por kërkon një qasje strategjike, e cila përfshin përcaktimin e procedurave, trajnimin e burimeve dhe përdorimin e mjeteve të vazhdueshme të dëgjimit për të marrë të gjithë informacionin e për t’u shfrytëzuar në drejtim të strategjisë dhe investimit.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show

Real-time marketing

Ditët tona shoqërohen vazhdimisht me fluksin e informacionit nga rrjetet sociale. Më në fund, edhe kompanitë e kanë kuptuar rolin vendimtar që luajnë interneti, mediat sociale dhe pajisjet celulare në jetën tonë të përditshme. Megjithatë, marketingu është ende duke luftuar për të kuptuar realitetin e ri që nuk është më i matshëm si dikur. Qasja që sigurisht mund të ndihmojë për të marrë drejtimin e duhur është marketingu në kohë reale (real-time marketing): aftësia e kompanisë për t’iu përgjigjur shpejt ngjarjeve dhe stimujve të jashtëm.

Pse është i rëndësishëm marketingu në kohë reale?

Me risi të vazhdueshme në mediat sociale dhe teknologji të tjera të komunikimit, përpjekjet e marketingut në kohë reale janë më efektive se kurrë. Me Facebook, Twitter dhe faqe të tjera sociale të njohura, bizneset mund të mbledhin informacione të përditësuara për audiencën e tyre të synuar. Brenda pak minutash, ata mund ta konvertojnë atë informacion në një mesazh marketingu që do të ndahet menjëherë me publikun e gjerë.

Të gjithë duan të jenë pjesë e trendit të fundit apo modës më të re. Kur kompanitë strukturojnë në mënyrë strategjike reklamat e tyre për të pasqyruar një ngjarje, produkti ose shërbimi i tyre mund të bëhet më tërheqës për konsumatorët. Konsumatorët e sotëm janë të gjithë të interesuar për kënaqësinë e menjëhershme, kështu që duke përshtatur një mesazh marketingu në kohë reale është e mundur të plotësoni më lehtësisht nevojat e konsumatorit. Ata do të kenë më shumë gjasa të blejnë një produkt ose shërbim, sepse ata do të kenë një informacion të menjëherëshëm mbi të dhe nevojat e tyre do të plotësohen në kohë reale.

Qasjet e marketingut në kohë reale

 • Taktike: krijimi i një sërë praktikash reagimi në mënyrë të paorganizuar Në këtë rast i referohemi ngjarjeve të promovuara nga kompania dhe ato në të cilat kompania merr pjesë si sponsor. Vetëm një pjesë e përmbajtjes që do të ndahet në mjedise të ndryshme të rrjetit mund të përgatitet në kohë reale. Dhe gjatë eventit, falë monitorimit të fjalëve kyçe të lidhura me të, do të jetë e mundur të identifikohen mundësitë që ofrojnë bisedat në sondazh dhe të veprohet në përputhje me të.
 • Strategjike: vendos objektiva të sakta biznesi dhe, për rrjedhojë, përmirëson predispozicionin e njerëzve ndaj markës duke përmirësuar edhe mjetet e tjera të komunikimit të përdorura. Këto janë veprime të lidhura me kontekste fizike territoriale. Falë të gjitha mjeteve teknologjike më të fundit, kompania është në gjendje të parashikojë një nevojë të konsumatorit, bazuar në analizën e të dhënave që lidhen me sjelljen e tij ose të kategorive të ngjashme të njerëzve.

Situatat që lejojnë kompanitë të shfrytëzojnë kohën reale në avantazhin e tyre mund të dalin nga parashikueshmëria e ngjarjes dhe lloji i veprimit të korporatës. Një element që zhvillon informacionin në kohë reale ështe edhe softuer Chatbot (lexo për më tepër), i cili plotëson nevojat informative të klientit 24 orë në ditë, 7 ditë në javë.

Ekzistojnë edhe ngjarje të paplanifikuara që kërkojnë një përgjigje të menjëhershme. Këto janë lajme të papritura që prekin kompaninë ose që kanë të bëjnë me një temë që mund të shfrytëzohet në avantazhin e dikujt.

Prandaj është e kuptueshme që marketingu në kohë reale nuk mund të improvizohet, por kërkon një qasje strategjike, e cila përfshin përcaktimin e procedurave, trajnimin e burimeve dhe përdorimin e mjeteve të vazhdueshme të dëgjimit për të marrë të gjithë informacionin e për t’u shfrytëzuar në drejtim të strategjisë dhe investimit.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show