Analizë e Detajuar e Website tuaj

Plotëso formën për të marrë një raport profesional përsa i përket gjendjes aktuale të website dhe disa këshilla për optimizimin e biznesit tënd.

Çfarë do të analizojmë për ty?

SEO &
Optimizim Web-i

Optimizoni dhe përmirësoni faqen tuaj në rankim, si dhe të përmirësoni shkallën e konvertimit

Fushatë
Marketingu

Marketingu direkt i produkteve të kompanisë tuaj dhe shërbimeve nëpërmjet mënyrës tradicionale dhe inovative

Development

Zhvillimi i celularit Android/IOS aplikacionet, CRM-të si dhe automatizimi i proceseve të biznesit

Identiteti i
Brandit

Dizajni i imazhit të kompanisë, materiale promovuese të tilla si karta biznesi, katalogë, fletushka, broshura, përmbajtje për rrjetet sociale etj.

Web Design

Dizajni i faqes në internet, tregtia elektronike, faqja e uljes, faqe opt-in, template emaili.

Menaxhimi i
mediave sociale

Menaxhimi i mediave sociale, krijimi i përmbajtjes, përditësimin dhe menaxhimin e fushatave promovuese në rrjetet sociale dhe Google Ads