Marketingu Humanist

Nga BRAND në FRIEND (mik), ana njerëzore e brand-it, themel për ekonominë digjitale

Marketingu i fjalëkalimit të njëpasnjëshëm nga një person në një tjeter është shumë i zakonshëm në disa kategori profesionesh. Ky lloj komunikimi është rikthyer tashmë në formën e dialogut digjital në të cilët komunikuesit virtual i japin këshilla njëri-tjetrit. Reklamimi klasik nuk është më aq efektiv sa dikur dhe shërben kryesisht vetëm për të nisur ndërtimin e imazhit të një marke, ndërsa pjesa tjetër e lojës mbetet ende për t’u luajtur nga marketingu në web.
Konsumatorët janë njerëz dhe njohja e anës së tyre humane është thelbësore. Ata flasin me njëri-tjetrin, janë të kujdesshëm që të mbrohen nga reklamat mashtruese dhe përpiqen të ndjehen më të fortë. Marka nga ana e saj duhet të jetë e kujdesshme që të mos frikësojë dhe të jetë e sinqertë, autentike, të mos vërë në dyshim veten dhe të tregojë çdo dobësi.
Koncepti i humanizimit të markës quhet marketing humanist.

Si të krijojmë një markë më humane

1. Opinioni Social

Opinion social është proçesi i mbajtjes së përditësuar me atë që thuhet për një markë në internet, si në mediat sociale ose në komunitete në web. Ka softuer që e bëjnë atë automatikisht duke na siguruar një informacion të madh.

2. Netnografia

Etnografia e internetit (Netnografia) është studimi i tribu-ve të internetit, e-tribes dhe kryhet duke u anëtarësuar në komunitete online, duke krijuar marrëdhënie dhe duke zhvilluar ndjeshmëri ndaj anëtarëve të tjerë të atij komuniteti.

3. Kërkimi Empatik

Vëzhgohen kontekstet ku ka më shumë klientë në mënyrë që të kuptohen sa më mirë nevojat e tyre kryesore.

Cilat janë karakteristikat që duhet të ketë një markë për t’u konsideruar humaniste?

Zakonisht kemi të bëjmë me karakteristika që janë relativisht të njëjta me ato që një lider duhet të zotërojë për të qenë autoritar dhe pozitiv me njerëzit rreth tij.

1. Fiziku

Një person fizikisht tërheqës sigurisht që tërheq të tjerët drejt vetes. Një markë që dëshiron të ndikojë tek të tjerët duhet të ketë një pamje unike dhe estetikisht perfekte.
Mendoni për shembull Apple, e cila jo vetëm shkëlqen në dizajnimin e sistemeve të saj, por gjithashtu ka qenë gjithmonë në gjendje të japë një feed-back të dizajnit kryesor në pajisjet e tij.

2. Intelekti

Bëhet fjalë për aftësinë e markës për të mbledhur informacion dhe për tu paraqitur me ide të reja. Markat me intelekt të lartë lançojnë produkte inovative dhe revolucionare.

3. Sjellja sociale

Një person i shoqërueshëm shkon mirë me të gjithë dhe i bën ata të ndihen mirë. Kjo duhet të ndodhë edhe ndërmjet markës edhe klientëve të tij. Një markë sociale nuk ka frikë të bisedojë me klientët dhe të dëgjojë dëshirat dhe ankesat, për të zgjidhur problemet e tij.

4. Emocionaliteti

Mesazhet tërheqëse që dinë të ngjallin emocione janë një shenjë e fortë e humanizmit. Një markë që krijon sensacion tek konsumatori duke emërtuar mesazhe që ngjallin reagime arrin të bëhet akoma më humane.

5. Besueshmëria

Një person i sjellshëm di të nënvizoj pikat e tij të forta, por edhe ato të dobëtat. Ai i motivon të tjerët të përmirësohen dhe e njeh mirë vendin e tij, pranon të metat dhe merr përgjegjësi për veprimet e tij.

6. Moraliteti

Një markë që ka një moral të fortë është një markë që ka vlera fikse. Ka edhe marka të angazhuara në kontekste sociale për të cilat ky angazhim i ndihmon në krijimin e themeleve të tyre. Një markë që përqafon një kauzë në Personal Branding-un (lexo për më tepër) e tij është gjithmonë një markë e mirë për ju.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show