• Home
 • About Us
 • Departments
 • Portofolio
 • Blog
 • Careers
 • Learn More

Inbound Marketing

Inbound Marketing është kufiri i ri i marketingut i fokusuar në kërkimin e klientëve të mundshëm. Në kontrast të plotë me marketingun tradicional, marketingu Inbound është zgjidhja ideale për arritjen e rezultateve pozitive. Sot roli i konsumatorit ka ndryshuar, duke u bërë aktiv, pjesëmarrës e i ndërgjegjshëm. Për të përballuar këtë evolucion, marketingu është dashur të evoluojë sëbashku me të. Megjithatë, nuk është e lehtë ta detyrosh konsumatorin të ulë mbrojtjen që ai ka krijuar për të kundërshtuar reklamat promocionale, edhe pse kjo nuk është totalisht e pamundur. Me përdorimin e internetit dhe mediave sociale kjo detyrë është bërë çdo ditë e më e thjeshtë.

Për një strategji korrekte të Inbound Marketing, këshillohet të ndiqni 3 faza zhvillimi:

 • Faza njohëse: Në këtë fazë është e rëndësishme të analizoni kompaninë dhe territorin, të përcaktoni audiencën e synuar, të gjeni konkurrentët dhe të studioni produktet që do të sponsorizohen. Pasi objektivi të jetë përcaktuar, është e rëndësishme të kuptohet se ku do të realizohet praktikisht. Duke analizuar blogjet, grupet në web, faqet sociale dhe forumet, mund të keni një pamje 360 ° të konsumatorit.
 • Faza parapërgatitore: Në këtë fazë analizohen objektivat e komunikimit, për të mos u ngatërruar me objektivat e marketingut, të lidhura kryesisht me shitjen dhe shpërndarjen e një produkti ose shërbimi. Objektivat e komunikimit janë ato objektiva që, nëpërmjet një strategjie të duhur, mund të rrisin ndërgjegjësimin dhe vlerat që lidhen me një kompani. Këto objektiva duhet të jenë të qarta, realiste, të arritshme dhe të hartuara sipas nevojave të konsumatorit.
 • Faza strategjike: Pasi këto dy faza të mëparshme të jenë përcaktuar mirë, është e nevojshme të përgatitet një strategji nga e cila do të fillohet. Gjenerimi i përmbajtjes cilësore, që nxit një interes nga ana e konsumatorit, duhet të ketë një titull bindës që rrit kureshtjen dhe bën një thirrje për veprim (e ashtuquajtura call to action). E gjithë kjo, e shoqëruar me zgjedhjen e duhur të kanalit të transmetimit, do ta shtyjnë objektivin e identifikuar të kërkojë spontanisht informacione për kompaninë dhe produktet e sponsorizuara.

Përdorimi i metodologjisë Inbound

Si një tregtar Inbound, qëllimi juaj është të tërhiqni perspektiva të reja në kompaninë tuaj, të angazhoheni me ta në shkallë kombëtare dhe t’i kënaqni ata individualisht. Strategjitë e marketingut Inbound do t’ju ndihmojnë të tregtoni në mënyrë efektive tek audienca juaj e synuar.

Ju gjithashtu bashkëpunoni me ekipet tuaja të shitjeve dhe shërbimeve për të mbajtur fletushka që sponsorizojnë në mënyrë efektive dhe ndihmojnë biznesin të rritet. Është një punë e madhe, por metodologjia inbound tashmë është transformuar në qëndrën e marketingut digjital e jo vetëm.

Mbështetja te profesionistët e tregtisë që planifikojnë marketingun e duhur Inbound, të zbatuar nga përdorimi i marketingut të mediave sociale, është zgjidhja e vetme për të marrë rezultate sa më efektive dhe efikase.

Strategjia Inbound

Për të arritur audiencën tuaj, filloni duke krijuar dhe publikuar përmbajtje – të tilla si artikuj në blog, e oferta në media sociale. Shembujt përfshijnë udhëzues se si të përdorni produktet tuaja, informacione se si zgjidhja juaj mund të zgjidhë sfidat e tyre, dëshmitë e klientëve dhe detaje rreth promovimeve ose zbritjeve.

Për të tërhequr anëtarët e audiencës tuaj në një nivel më të thellë përmes marketingut inbound, optimizoni të gjithë këtë përmbajtje me një strategji SEO (lexo për më tepër). Një strategji SEO do t’ju kërkojë të synoni fjalë kyçe dhe fraza specifike që lidhen me produktet ose shërbimet tuaja, sfidat që zgjidhni për klientët dhe mënyrat se si ndihmoni anëtarët e audiencës së synuar.

Kjo do të lejojë që përmbajtja dhe informacioni juaj të shfaqen në mënyrë organike në faqen e rezultateve të motorit të kërkimit (SERP) për njerëzit që po kërkojnë këtë informacion – i njohur gjithashtu si audienca juaj e synuar ose klientët e duhur për biznesin tuaj.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show

Inbound Marketing

Inbound Marketing është kufiri i ri i marketingut i fokusuar në kërkimin e klientëve të mundshëm. Në kontrast të plotë me marketingun tradicional, marketingu Inbound është zgjidhja ideale për arritjen e rezultateve pozitive. Sot roli i konsumatorit ka ndryshuar, duke u bërë aktiv, pjesëmarrës e i ndërgjegjshëm. Për të përballuar këtë evolucion, marketingu është dashur të evoluojë sëbashku me të. Megjithatë, nuk është e lehtë ta detyrosh konsumatorin të ulë mbrojtjen që ai ka krijuar për të kundërshtuar reklamat promocionale, edhe pse kjo nuk është totalisht e pamundur. Me përdorimin e internetit dhe mediave sociale kjo detyrë është bërë çdo ditë e më e thjeshtë.

Për një strategji korrekte të Inbound Marketing, këshillohet të ndiqni 3 faza zhvillimi:

 • Faza njohëse: Në këtë fazë është e rëndësishme të analizoni kompaninë dhe territorin, të përcaktoni audiencën e synuar, të gjeni konkurrentët dhe të studioni produktet që do të sponsorizohen. Pasi objektivi të jetë përcaktuar, është e rëndësishme të kuptohet se ku do të realizohet praktikisht. Duke analizuar blogjet, grupet në web, faqet sociale dhe forumet, mund të keni një pamje 360 ° të konsumatorit.
 • Faza parapërgatitore: Në këtë fazë analizohen objektivat e komunikimit, për të mos u ngatërruar me objektivat e marketingut, të lidhura kryesisht me shitjen dhe shpërndarjen e një produkti ose shërbimi. Objektivat e komunikimit janë ato objektiva që, nëpërmjet një strategjie të duhur, mund të rrisin ndërgjegjësimin dhe vlerat që lidhen me një kompani. Këto objektiva duhet të jenë të qarta, realiste, të arritshme dhe të hartuara sipas nevojave të konsumatorit.
 • Faza strategjike: Pasi këto dy faza të mëparshme të jenë përcaktuar mirë, është e nevojshme të përgatitet një strategji nga e cila do të fillohet. Gjenerimi i përmbajtjes cilësore, që nxit një interes nga ana e konsumatorit, duhet të ketë një titull bindës që rrit kureshtjen dhe bën një thirrje për veprim (e ashtuquajtura call to action). E gjithë kjo, e shoqëruar me zgjedhjen e duhur të kanalit të transmetimit, do ta shtyjnë objektivin e identifikuar të kërkojë spontanisht informacione për kompaninë dhe produktet e sponsorizuara.

Përdorimi i metodologjisë Inbound

Si një tregtar Inbound, qëllimi juaj është të tërhiqni perspektiva të reja në kompaninë tuaj, të angazhoheni me ta në shkallë kombëtare dhe t’i kënaqni ata individualisht. Strategjitë e marketingut Inbound do t’ju ndihmojnë të tregtoni në mënyrë efektive tek audienca juaj e synuar.

Ju gjithashtu bashkëpunoni me ekipet tuaja të shitjeve dhe shërbimeve për të mbajtur fletushka që sponsorizojnë në mënyrë efektive dhe ndihmojnë biznesin të rritet. Është një punë e madhe, por metodologjia inbound tashmë është transformuar në qëndrën e marketingut digjital e jo vetëm.

Mbështetja te profesionistët e tregtisë që planifikojnë marketingun e duhur Inbound, të zbatuar nga përdorimi i marketingut të mediave sociale, është zgjidhja e vetme për të marrë rezultate sa më efektive dhe efikase.

Strategjia Inbound

Për të arritur audiencën tuaj, filloni duke krijuar dhe publikuar përmbajtje – të tilla si artikuj në blog, e oferta në media sociale. Shembujt përfshijnë udhëzues se si të përdorni produktet tuaja, informacione se si zgjidhja juaj mund të zgjidhë sfidat e tyre, dëshmitë e klientëve dhe detaje rreth promovimeve ose zbritjeve.

Për të tërhequr anëtarët e audiencës tuaj në një nivel më të thellë përmes marketingut inbound, optimizoni të gjithë këtë përmbajtje me një strategji SEO (lexo për më tepër). Një strategji SEO do t’ju kërkojë të synoni fjalë kyçe dhe fraza specifike që lidhen me produktet ose shërbimet tuaja, sfidat që zgjidhni për klientët dhe mënyrat se si ndihmoni anëtarët e audiencës së synuar.

Kjo do të lejojë që përmbajtja dhe informacioni juaj të shfaqen në mënyrë organike në faqen e rezultateve të motorit të kërkimit (SERP) për njerëzit që po kërkojnë këtë informacion – i njohur gjithashtu si audienca juaj e synuar ose klientët e duhur për biznesin tuaj.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show

Inbound Marketing

Inbound Marketing është kufiri i ri i marketingut i fokusuar në kërkimin e klientëve të mundshëm. Në kontrast të plotë me marketingun tradicional, marketingu Inbound është zgjidhja ideale për arritjen e rezultateve pozitive. Sot roli i konsumatorit ka ndryshuar, duke u bërë aktiv, pjesëmarrës e i ndërgjegjshëm. Për të përballuar këtë evolucion, marketingu është dashur të evoluojë sëbashku me të. Megjithatë, nuk është e lehtë ta detyrosh konsumatorin të ulë mbrojtjen që ai ka krijuar për të kundërshtuar reklamat promocionale, edhe pse kjo nuk është totalisht e pamundur. Me përdorimin e internetit dhe mediave sociale kjo detyrë është bërë çdo ditë e më e thjeshtë.

Për një strategji korrekte të Inbound Marketing, këshillohet të ndiqni 3 faza zhvillimi:

 • Faza njohëse: Në këtë fazë është e rëndësishme të analizoni kompaninë dhe territorin, të përcaktoni audiencën e synuar, të gjeni konkurrentët dhe të studioni produktet që do të sponsorizohen. Pasi objektivi të jetë përcaktuar, është e rëndësishme të kuptohet se ku do të realizohet praktikisht. Duke analizuar blogjet, grupet në web, faqet sociale dhe forumet, mund të keni një pamje 360 ° të konsumatorit.
 • Faza parapërgatitore: Në këtë fazë analizohen objektivat e komunikimit, për të mos u ngatërruar me objektivat e marketingut, të lidhura kryesisht me shitjen dhe shpërndarjen e një produkti ose shërbimi. Objektivat e komunikimit janë ato objektiva që, nëpërmjet një strategjie të duhur, mund të rrisin ndërgjegjësimin dhe vlerat që lidhen me një kompani. Këto objektiva duhet të jenë të qarta, realiste, të arritshme dhe të hartuara sipas nevojave të konsumatorit.
 • Faza strategjike: Pasi këto dy faza të mëparshme të jenë përcaktuar mirë, është e nevojshme të përgatitet një strategji nga e cila do të fillohet. Gjenerimi i përmbajtjes cilësore, që nxit një interes nga ana e konsumatorit, duhet të ketë një titull bindës që rrit kureshtjen dhe bën një thirrje për veprim (e ashtuquajtura call to action). E gjithë kjo, e shoqëruar me zgjedhjen e duhur të kanalit të transmetimit, do ta shtyjnë objektivin e identifikuar të kërkojë spontanisht informacione për kompaninë dhe produktet e sponsorizuara.

Përdorimi i metodologjisë Inbound

Si një tregtar Inbound, qëllimi juaj është të tërhiqni perspektiva të reja në kompaninë tuaj, të angazhoheni me ta në shkallë kombëtare dhe t’i kënaqni ata individualisht. Strategjitë e marketingut Inbound do t’ju ndihmojnë të tregtoni në mënyrë efektive tek audienca juaj e synuar.

Ju gjithashtu bashkëpunoni me ekipet tuaja të shitjeve dhe shërbimeve për të mbajtur fletushka që sponsorizojnë në mënyrë efektive dhe ndihmojnë biznesin të rritet. Është një punë e madhe, por metodologjia inbound tashmë është transformuar në qëndrën e marketingut digjital e jo vetëm.

Mbështetja te profesionistët e tregtisë që planifikojnë marketingun e duhur Inbound, të zbatuar nga përdorimi i marketingut të mediave sociale, është zgjidhja e vetme për të marrë rezultate sa më efektive dhe efikase.

Strategjia Inbound

Për të arritur audiencën tuaj, filloni duke krijuar dhe publikuar përmbajtje – të tilla si artikuj në blog, e oferta në media sociale. Shembujt përfshijnë udhëzues se si të përdorni produktet tuaja, informacione se si zgjidhja juaj mund të zgjidhë sfidat e tyre, dëshmitë e klientëve dhe detaje rreth promovimeve ose zbritjeve.

Për të tërhequr anëtarët e audiencës tuaj në një nivel më të thellë përmes marketingut inbound, optimizoni të gjithë këtë përmbajtje me një strategji SEO (lexo për më tepër). Një strategji SEO do t’ju kërkojë të synoni fjalë kyçe dhe fraza specifike që lidhen me produktet ose shërbimet tuaja, sfidat që zgjidhni për klientët dhe mënyrat se si ndihmoni anëtarët e audiencës së synuar.

Kjo do të lejojë që përmbajtja dhe informacioni juaj të shfaqen në mënyrë organike në faqen e rezultateve të motorit të kërkimit (SERP) për njerëzit që po kërkojnë këtë informacion – i njohur gjithashtu si audienca juaj e synuar ose klientët e duhur për biznesin tuaj.

POSTIME TË PËRZGJEDHURA

No more posts to show