Lead management

Lead management Si të menaxhoni më së miri leads-at Menaxhimi i duhur i lead është thelbësor për të optimizuar proçesin e shitjeve dhe për të transformuar kontaktet e thjeshta në klientë të kënaqur. Lead janë klientët potencialë që kanë treguar interes për produktet ose shërbimet e kompanisë sonë. Janë ato përdoruesit që nuk e kanë […]

WordPress, avantazhet e përdorimit të tij në zhvillimin e faqeve në internet

WordPress, avantazhet e përdorimit të tij në zhvillimin e faqeve në internet WordPress është mjeti ideal për të filluar të fitosh shikueshmëri në web. I lehtë dhe intuitiv për t’u përdorur, me një përzgjedhje të gjerë plugin-esh. Aktiviteti juaj në web është bërë tashmë një gjë e domosdoshme për të ndjekur evolucionin e tregut dhe […]

Sinergjia promovuese midis web-faqes dhe rrjeteve sociale

Sinergjia promovuese midis web-faqes dhe rrjeteve sociale Në epokën digjitale, web-faqja dhe rrjetet sociale janë dy mjete të domosdoshme për promovimin e një brandi. Le të zbulojmë se si t’i integrojmë ato në një strategji marketingu. Për të bërë biznes online është e nevojshme të shfrytëzoni sa më shumë komunikimin digjital, të njihni strategjitë më […]

Çfarë është SEO?

Çfarë është SEO? SEO është akronimi i Optimizimit të Motorit të Kërkimit. Ai ndryshon nga Marketingu i Motorit të Kërkimit (SEM), i cili është një disiplinë më komplekse dhe përbëhet nga SEO + SEA (Search Engine Advertising, ose aktivitetet e blerjes së reklamave në internet). Ka shumë praktika optimizimi që përditësohen vazhdimisht, kjo është edhe […]

Content Design

Content Design Në ligjet morale të marketingut digjital forma dhe substanca kanë të njëjtën peshë, të njëjtën vlerë e të njëjtën rëndësi. Ç’do content writer/creator ka detyrë të merret me content design (dizajnin e përmbajtjes) që përfaqësohet nga përmbajtja tekstuale edhe trajtimi i formave grafike. Pa arritur formën e duhur, në fakt, edhe substanca nuk […]

Blog Networking

Blog Networking Pse lind nevoja për Blog Networking? Suksesi i blogut tuaj mund të varet shumë nga njerëzit që njihni, me fjalë të tjera, nga rrjetizimi i blogut tuaj (Blog Networking). Pavarësisht nëse jeni fillestar në botën e blogimit ose keni publikuar përmbajtje prej disa kohësh, gjithmonë mund të përfitoni nga lexuesit e rinj. Një […]

Blog Networking

Blog Networking Pse lind nevoja për Blog Networking? Suksesi i blogut tuaj mund të varet shumë nga njerëzit që njihni, me fjalë të tjera, nga rrjetizimi i blogut tuaj (Blog Networking).Pavarësisht nëse jeni fillestar në botën e blogimit ose keni publikuar përmbajtje prej disa kohësh, gjithmonë mund të përfitoni nga lexuesit e rinj. Një nga […]

Blog Networking

Blog Networking Pse lind nevoja për Blog Networking? Suksesi i blogut tuaj mund të varet shumë nga njerëzit që njihni, me fjalë të tjera, nga rrjetizimi i blogut tuaj (Blog Networking).Pavarësisht nëse jeni fillestar në botën e blogimit ose keni publikuar përmbajtje prej disa kohësh, gjithmonë mund të përfitoni nga lexuesit e rinj. Një nga […]

Përse marketingu digjital është i rëndësishëm për biznesin e vogël?

Përse marketingu digjital është i rëndësishëm për biznesin e vogël? Kur hapet një biznes i vogël, fokusi drejtohet shpesh rreth klientëve të rinj. Ata mund të mbështeten në format tradicionale të reklamimit, të tilla si reklamat e printuara ose ato video-televizive. Këto biznese mund të besojnë se nëqoftëse ofrojnë një produkt ose shërbim të mirë, […]

6 strategji të marketingut për të rritur prezencën tuaj Online

6 strategji të marketingut për të rritur prezencën tuaj Online Përditësoni Google My BusinessGoogle My Business është një mënyrë shpesh e anashkaluar për të vënë në një pozicion strategjik biznesin tuaj në rezultatet e motorit të kërkimit të Google. Me pak fjalë, ajo do të jetë një listë biznesi që do të shfaqet së bashku […]